Podatek CIT

Ulga na złe długi. Podatnik VAT ma obowiązek rozliczania podatku VAT z tytułu dokonywanych czynności opodatkowanych tym podatkiem. Nie ma tutaj znaczenia to, czy kontrahent uiści za nie zapłatę czy nie. Zatem podatnik ma obowiązek wpłacić do urzędu skarbowego podatek VAT, którego nie otrzymał od kontrahenta. Od października 2021 roku zmieniły się zasady rozliczania podatkowej ulgi na złe długi. Możliwe stało się np. zmniejszenie podatku VAT należnego od sprzedaży na rzecz konsumentów. Jednakże nie każda należność objęta ulgą na złe długi w VAT, może skorzystać z ulgi na złe długi w PIT lub CIT. Przeczytaj niniejszy artykuł, aby dowiedzieć się więcej.

Przeczytaj również: Likwidacja ulgi dla klasy średniej

Obserwuj nas na Instagramie!

Czym jest ulga na złe długi?

Ulga na złe długi opiera się na dokonaniu korekty podatku należnego przez dostawcę. Z drugiej strony podatku naliczonego przez nabywcę. Ulga na złe długi jest prawem wierzyciela (podatnika VAT) do pomniejszenia podstawy opodatkowania i kwoty należnego VAT. Wierzyciel może skorzystać z ulgi, jeżeli nie otrzyma zapłaty za dostawę towaru lub świadczenie usług na terytorium kraju. Wierzyciel może natomiast skorzystać z ulgi tylko wówczas, gdy spełni warunki określone w ustawie o VAT. Na podstawie uregulowań znajdujących się w art. 89a ustawy o VAT wierzyciel może skorzystać z prawa do ulgi na złe długi tylko wówczas, gdy spełnia następujące warunki:

  • wierzytelność dotyczy wyłącznie dostaw towarów lub świadczenia usług na terytorium kraju,
  • nieściągalność wierzytelności musi być uprawdopodobniona. Tzn. nie może być uregulowana lub zbyta w jakiejkolwiek formie w ciągu 150 dni od dnia upływu terminu płatności określonego w umowie lub na fakturze,
  • dostawy towaru lub usługi dokonano na rzecz dłużnika, który zarejestrował się jako podatnik VAT czynny. Niebędącego w trakcie postępowania upadłościowego lub w trakcie likwidacji,
  • wierzyciel i dłużnik są czynnymi podatnikami VAT na dzień poprzedzający dzień złożenia deklaracji z wykazaną korektą,
  • dłużnik nie jest w trakcie postępowania upadłościowego lub w trakcie likwidacji na dzień poprzedzający dzień złożenia przez wierzyciela deklaracji z wykazaną korektą,
  • od daty wystawienia faktury nie może upłynąć więcej niż 2 lata, licząc od końca roku, w którym ją wystawiono
  • wierzytelności nie można uregulować lub zbyć w jakiejkolwiek formie do dnia złożenia przez wierzyciela deklaracji z wykazaną korektą.

Jeśli chcesz założyć firmę lub przenieść jej siedzibę możesz to teraz zrobić przez Coworking Rynek 28,  Wirtualne biuro KrakówWirtualne biuro Poznań.

Sprawdź ofertę! Oferta.

Zapłata po skorzystaniu z ulgi na złe długi

W przypadku gdy po skorzystaniu przez wierzyciela z ulgi na złe długi należność zostanie uregulowana lub zbyta w jakiejkolwiek formie, będzie on miał obowiązek zwiększenia podstawy opodatkowania i podatku należnego w rozliczeniu za okres, w którym należność została uregulowana lub zbyta. W przypadku częściowego uregulowania należności, podstawę opodatkowania oraz kwotę podatku należnego zwiększa się w odniesieniu do tej części.

Warte uwagi: Ulga na zabytki w 2023 r

Jeśli chcesz założyć firmę lub przenieść jej siedzibę możesz to teraz zrobić przez Coworking Rynek 28,  Wirtualne biuro KrakówWirtualne biuro Poznań.

Sprawdź ofertę! Oferta.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *