deklaracje podatkowe

Opłacanie podatków to jeden z najważniejszych obowiązków zarówno osób prowadzących działalność gospodarczą, jak i pracowników etatowych. Wysokość podatków wykazywania jest na określonych deklaracjach, które następnie składa się do właściwego urzędu skarbowego. Deklaracje podatkowe są najważniejszym  elementem normatywnej konstrukcji każdego podatku, w którym zobowiązanie powstaje z mocy prawa – czyli we wszystkich istotnych współcześnie daninach publicznych. Przeczytaj niniejszy artykuł, aby dowiedzieć się na czym dokładnie polegają oraz jakie są terminy ich składania. 

Przeczytaj również: Ulga podatkowa dla krwiodawców

Obserwuj nas na Instagramie!

Czym są deklaracje podatkowe?

Deklaracje podatkowe są obowiązkowymi dokumentami. Musi je złożyć do urzędu skarbowego każda osoba, mająca na celu rozliczenie się z tą instytucją. Ponadto jest to powinność każdego przedsiębiorcy. To, jaki dokument musi zostać przez niego złożony, jest zależne od formy rozliczania, jaką zdecydował się on wybrać oraz tego, w jaki sposób prowadzi działalność gospodarczą. Dokument sporządzany jest w celu rozliczenia podatkowego. Deklaracje podatkowe są w większości przypadków jedyną formą określenia przedmiotu podatku, wysokości podstawy opodatkowania, podatku należnego, zobowiązań podatkowych, kwot wykorzystanych ulg oraz innych elementów konstrukcyjnych charakterystycznych dla danego podatku (np. straty w podatku dochodowym). Ponadto są jedyną instytucją prawa podatkowego adresowaną wyłącznie do podmiotów prawa podatkowego. Ani sąd ani organy władzy wykonawczej, a zwłaszcza organy podatkowe nie mogą złożyć deklaracji ani zmienić ich treści lub nakazać ich zmianę. W tym zakresie podmioty prawa podatkowego mają prawnie zagwarantowaną trwałą prawną przewagę nad władzą publiczną.

Jak złożyć deklarację podatkową? 

Każdy przedsiębiorca ma obowiązek złożenia deklaracji podatkowej w odpowiednim czasie. Dopilnowanie terminu jest jedną z ważniejszych kwestii regulowanych przez przepisy o deklaracjach podatkowych. Aby ułatwić podatnikom sposób wywiązywania się z tego obowiązku, dostępne są dwa sposoby składania dokumentu. Wyjątkiem są specjalnie określone pisma, które wprost nakazują prawidłowego sposobu doręczenia deklaracji. 

  • Wersja papierowa – wypełniony dokument należy dostarczyć do odpowiedniego urzędu skarbowego, właściwego dla miejsca zamieszkania danego podatnika lub siedziby spółki przedsiębiorcy. Przed odwiedzeniem konkretnego US należne jest upewnienie się, która siedziba obowiązuje, w przypadku jakiego rodzaju deklaracji podatkowej. Informacje można znaleźć na stronie biznes.gov.pl. 
  • Wersja elektroniczne – tzw. e-pit można złożyć na stronie internetowej (w systemie e-deklaracje, przez Portal Podatkowy lub za pomocą PUESC). Dokument należy podpisać podpisem kwalifikowanym, podpisem elektronicznym użytkownika Portalu Podatkowego lub podpisem zaufanym. Przed wywiązaniem się z tego obowiązku należy jednak upewnić się, że dany podpis jest możliwy w przypadku obowiązującej deklaracji. Nie każdy sposób jest bowiem właściwy dla wszystkich form dokumentu.

Deklaracje podatkowe

1.       Podatek dochodowy

Pierwszym z głównych podatków, który muszą płacić przedsiębiorcy, jest podatek dochodowy związany z osiągniętymi dochodami (lub przychodami w przypadku ryczałtu).W trakcie roku podatkowego przedsiębiorcy mają obowiązek wyliczać i wpłacać do urzędu skarbowego okresowe zaliczki na podatek dochodowy.  Zaliczki na podatek dochodowy wylicza się według wybranej formy opodatkowania i może to być:

Zaliczka na podatek dochodowy to jedyna forma podatku, która nie wiąże się ze składaniem deklaracji do urzędu skarbowego. Oznacza to, że po każdym okresie rozliczeniowym (miesiącu lub kwartale) przedsiębiorcy wpłacają jedynie zaliczkę na indywidualny mikrorachunek podatkowy, w kwocie wyliczonej na podstawie zaksięgowanych dokumentów i nie muszą składać żadnych deklaracji.

Jeśli chcesz założyć firmę lub przenieść jej siedzibę możesz to teraz zrobić przez Coworking Rynek 28,  Wirtualne biuro KrakówWirtualne biuro Poznań.

Sprawdź ofertę! Oferta.

2. Deklaracje podatkowe roczne

Po zakończeniu roku podatkowego przedsiębiorca ma obowiązek złożyć w urzędzie skarbowym deklarację roczną. Na niej rozlicza przychody osiągnięte w danym roku. Taki obowiązek ma każdy, nawet jeśli w danym roku nie został osiągnięty żaden przychód (np. działalność podlegała zawieszeniu), została poniesiona strata lub dochód nie przekroczył tzw. kwoty wolnej od podatku. Rodzaj formularza, który trzeba złożyć do US, zależy od stosowanej formy opodatkowania

3.       Deklaracje podatkowe związane z VAT

Przedsiębiorcy zarejestrowani do VAT oprócz podatku dochodowego są zobowiązani również do rozliczania VAT, czyli podatku od towarów i usług. Jest to całkowicie odmienny podatek i, jak sama nazwa wskazuje, jest podatkiem obrotowym związanym z obrotem towarów i usług. Dlatego też konieczne jest odrębne obliczanie podatku.

Warte uwagi: Ulga abolicyjna – ograniczenie

Jeśli chcesz założyć firmę lub przenieść jej siedzibę możesz to teraz zrobić przez Coworking Rynek 28,  Wirtualne biuro KrakówWirtualne biuro Poznań.

Sprawdź ofertę! Oferta.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *