Zerowy PIT

Wszystkie osoby pracujące legalnie na terenie Polski muszą liczyć się z koniecznością ponoszenia kosztów licznych danin publicznych. W tym podatku dochodowego od osób fizycznych. Składanie deklaracji podatkowych nie jest najłatwiejszym zadaniem. Dlaczego? Z powodu następujących co jakiś czas zmian w prawie podatkowym. Zerowy PIT przeznaczony jest dla konkretnej grupy podatników. Ponadto nie obejmuje wszystkich sposobów zarobkowania. Osoby, które nie ukończyły 26 roku życia mogą skorzystać ze specjalnej ulgi podatkowej. Przeczytaj niniejszy artykuł, aby dowiedzieć się więcej.

Przeczytaj również: Ulga podatkowa dla krwiodawców

Obserwuj nas na Instagramie!

Zerowy PIT – dla kogo?

Wiek jest głównym kryterium uzyskania ulgi podatkowej. Po przekroczeniu granicy 26 lat podatnik traci prawo do zerowego PIT-u. Jednakże wiek nie jest jedynym czynnikiem, od którego zależy możliwość uzyskania zwolnienia z podatku dochodowego. Należy jeszcze wziąć pod uwagę formę zatrudnienia i wysokość dochodu.

Ulga polega na zwolnieniu z PIT przychodów z pracy, ze zlecenia, praktyki absolwenckiej lub stażu uczniowskiego, uzyskanych przez podatnika do ukończenia 26. roku życia, do wysokości 85 528 zł w roku podatkowym. Przychodów objętych ulgą nie wlicza się do podstawy obliczenia zaliczek na podatek w trakcie roku. Ponadto nie uwzględnia się ich do podstawy obliczenia podatku w rocznym zeznaniu podatkowym. Zasadę tę stosuje się zarówno do płatników (np. zakładów pracy, zleceniodawców), jak i podatników, którzy samodzielnie obliczają podatek (zaliczki na podatek). Stosowanie ulgi przez płatnika nie wymaga żadnych działań ze strony podatnika Ulga dla młodych działa z mocy ustawy. Podatnik nie składa w tej sprawie żadnego oświadczenia czy wniosku swojemu płatnikowi (np. pracodawcy).

Jeśli chcesz założyć firmę lub przenieść jej siedzibę możesz to teraz zrobić przez Coworking Rynek 28,  Wirtualne biuro KrakówWirtualne biuro Poznań.

Sprawdź ofertę! Oferta.

Dla kogo jeszcze zerowy PIT?

Wykaz przychodów, które nie powodują powstania obowiązku podatkowego znajdziemy w art. 21 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Zwolnione z podatku są np. różnego rodzaju świadczenia rodzinne, alimenty na dzieci, diety z delegacji pracowniczych, diety za pełnienie funkcji społecznych, odszkodowania i zadośćuczynienia.  Niektóre z tych świadczeń są uzależnione od spełnienia dodatkowych warunków lub limitowane określoną kwotą, jak np. stypendia dla studentów. Podatku nie nalicza się np. od dochodu ze sprzedaży nieruchomości po upływie 5 lat od jej nabycia. Jeżeli podatnik uzyskał w roku podatkowym wyłącznie takie kwoty, które pozostają zwolnione lub nie podlegają w ogóle opodatkowaniu, to zeznania podatkowego, również zerowej deklaracji,  nie trzeba składać.

Deklaracja zerowa nie jest też obowiązkowa, jeżeli podatnik w latach poprzednich uzyskiwał przychody podlegające opodatkowaniu i składał rozliczenie PIT, ale zakończył działalność zarobkową, nie zarabia na umowie o pracę i nie uzyskuje przychodów z innych źródeł.

Zerowy PIT również dla pracujących seniorów!

Od 1 stycznia 2022 r. obowiązuje wprowadzona w ramach Polskiego Ładu tzw. ulga dla pracujących seniorów.

Z ulgi tej mogą skorzystać osoby, które spełnią następujące warunki:

  • osiągnęły wiek emerytalny, który wynosi 60 lat dla kobiet i 65 lat dla mężczyzn,
  • pozostają w zatrudnieniu,
  • nie mają ustalonego prawa do emerytury lub renty rodzinnej.

Z ulgi dla pracujących seniorów mogą skorzystać również osoby, które mają przyznaną emeryturę lecz jej nie pobierają, ponieważ nie rozwiązały stosunku pracy (mają zawieszone prawo do emerytury).

Warte uwagi: Ulga abolicyjna – ograniczenie

Jeśli chcesz założyć firmę lub przenieść jej siedzibę możesz to teraz zrobić przez Coworking Rynek 28,  Wirtualne biuro KrakówWirtualne biuro Poznań.

Sprawdź ofertę! Oferta.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *