CIT dla małych podatników

Kwestia podatku dochodowego to jedna z najważniejszych spraw, jeżeli analizujemy rentowność firmy. W spółkach mamy do czynienia z podatkiem 19%, jednak niektórzy podatnicy mogą liczyć na jego niższą stawkę – CIT 9%. Przeczytaj niniejszy artykuł, aby dowiedzieć się kogo dotyczy niższy CIT oraz jakie warunki należy spełniać.

Przeczytaj również: Deklaracja podatkowa PIT-39

Obserwuj nas na Instagramie!

Niższy CIT – dla kogo?

Podstawowa stawka podatku dochodowego dla osób prawnych wynosi 19%. Na zasadzie preferencji podatkowej część podatników ma prawo do opodatkowania dochodów według stawki preferencyjnej.

Jak wynika z ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, obniżony 9% CIT obowiązuje podatników:

  1. dla których jest to pierwszy rok prowadzenia działalności gospodarczej,
  2. którzy nie przekroczyli wskazanych w przepisach przychodów.

Niższy CIT dla nowych przedsiębiorców

Obniżoną stawkę 9% CIT mogą zastosować nowi podatnicy rozpoczynający działalność, przy zachowaniu wyłączeń, tj. pierwotny kapitał został wniesiony przez wspólników w postaci przedsiębiorstwa lub zorganizowanej jego części bądź składników majątkowych o wartości 10 000 euro. Z preferencji wykluczone są podmioty, do których wniesiono aportem przedsiębiorstwo, zorganizowaną jego część czy składniki majątku o wartości powyżej 10 000 euro później, czyli w ramach podwyższenia kapitału zakładowego w roku utworzenia tego podmiotu oraz w roku kolejnym.

Przekroczenie w trakcie danego roku podatkowego limitu do zastosowania obniżonej stawki podatku CIT skutkować będzie koniecznością zapłaty od kolejnego okresu rozliczeniowego podatku CIT w wysokości 19%.

Jeśli chcesz założyć firmę lub przenieść jej siedzibę możesz to teraz zrobić przez Coworking Rynek 28,  Wirtualne biuro KrakówWirtualne biuro Poznań.

Sprawdź ofertę! Oferta.

Przychody uprawniające do płacenia niższego CIT

Kiedy podatek wynosi 9% podstawy opodatkowania od przychodów (dochodów) innych niż z zysków kapitałowych? W przypadku podatników, u których przychody osiągnięte w roku podatkowym nie przekroczyły wyrażonej w złotych kwoty odpowiadającej równowartości 2 mln EUR przeliczonej według średniego kursu euro ogłaszanego na pierwszy dzień roboczy roku podatkowego, w zaokrągleniu do 1000 zł.

Jednakże tą preferencyjną stawkę mogą stosować tylko i wyłącznie podatnicy, którzy posiadają status małego podatnika (art. 19 ust. 1d Ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych) lub nowi podatnicy w pierwszym roku rozpoczęcia działalności (art. 19 ust. 1e Ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych), z pewnymi zastrzeżeniami.

Dodatkowo trzeba pamiętać, że podatnik musi badać na bieżąco czy przychody osiągane w 2022 roku nie przekroczą limitu przychodów. W tym przypadku jest on limitem netto, a nie brutto i wynosi 9 177 000 zł.

Podsumowując, stawkę preferencyjną w wysokości 9% mogą stosować w 2022 roku:

  • Podatnicy, którzy w 2021 roku osiągnęli przychody brutto ze sprzedaży nie wyższe niż 9 188 000 zł, oraz
  • Podatnicy, którzy w 2022 roku osiągną przychody netto nie wyższe niż 9 177 000 zł.

Warte uwagi: Deklaracja podatkowa PIT-38

Jeśli chcesz założyć firmę lub przenieść jej siedzibę możesz to teraz zrobić przez Coworking Rynek 28,  Wirtualne biuro KrakówWirtualne biuro Poznań.

Sprawdź ofertę! Oferta.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *