likwidacja ulgi dla klasy średniej

Od 1 lipca 2022 r. nastąpiła likwidacja ulgi dla klasy średniej. Z ulgi tej mogli korzys­tać pracownicy oraz przedsiębiorcy opodatkowani według skali podatkowej. Uzyskujący miesięcznie przychody/dochody od 5701 zł do 11 141 zł, czyli od 68 412 zł do 133 692 zł rocznie. Formą rekompensaty za zlikwidowanie tej ulgi będzie obniżenie od 1 lipca 2022 r. stawki PIT w pierwszym przedziale skali podatkowej z 17% do 12%. Przeczytaj niniejszy artykuł, aby dowiedzieć się więcej.

Przeczytaj również: Ulga na zabytki w 2023 r

Obserwuj nas na Instagramie!

Ulga dla klasy średniej

Obowiązująca od 1 stycznia 2022 r. ulga dla klasy średniej jest ulgą przeznaczoną dla pracowników lub podatników osiągających dochody z działalności pozarolniczej. Polega ona na odliczeniu od dochodu kwoty ustalanej indywidualnie w oparciu o wysokość przychodów. Do 30 czerwca 2022 r. to odliczenie dotyczy tylko podatników, którzy uzyskali przychód z pracy na etacie i pozarolniczej działalności gospodarczej. Przychód ten może wynosić łącznie od 68 412 zł do 133 692 zł rocznie.

Takie rozwiązanie dotyczyło przychodów opodatkowanych na zasadach ogólnych przy zastosowaniu skali podatkowej. Warto tu podkreślić, że w sytuacji przychodów uzyskanych z pozarolniczej działalności gospodarczej, kwota dotyczyła przychodów pomniejszonych o koszty uzyskania przychodów z tytułu prowadzenia działalności – z wyłączeniem kosztów składek na ubezpieczenia społeczne.

Jeśli chcesz założyć firmę lub przenieść jej siedzibę możesz to teraz zrobić przez Coworking Rynek 28,  Wirtualne biuro KrakówWirtualne biuro Poznań.

Sprawdź ofertę! Oferta.

Likwidacja – co ulegnie zmianie?

Wśród najważniejszych zmian prezentowanych przez projekt ustawy znalazły się w szczególności obniżka stawki PIT z 17% do 12%. Ponadto możliwość ujmowania w rozliczeniu podatkowym składki zdrowotnej. Nie sposób jednak pominąć faktu, iż ustawodawca wyraźnie odstąpił od nieustannego poprawiania błędów popełnionych na etapie wprowadzania Polskiego Ładu. Zmieniona postawa legislatora przejawia się między innymi w likwidacji następujących rozwiązań wprowadzonych w tym roku do systemu podatkowego:

  • ulga dla klasy średniej,
  • ulga abolicyjna,
  • ulga „Pałacyk+”.

Likwidacja ulgi a rozliczenie PIT

Wprowadzone zmiany obniżają stawę PIT w  pierwszym progu podatkowym. Jednak likwidacja w trakcie roku podatkowego preferencji jaką była ulga dla klasy średniej jest niekorzystna. Dokonując zmian ustawodawca musi pamiętać o wszystkich podatnikach. Są bowiem grupy osób, które  przy niższej stawce podatku i jednoczesnej likwidacji tzw. ulgi dla klasy średniej poniosą straty w rozliczeniu rocznym. Dlatego też deklaracje PIT za 2022 r. powinny uwzględniać tą preferencje podatkowym.

Warte uwagi: Ulga dla młodych w rozliczeniu rocznym

Jeśli chcesz założyć firmę lub przenieść jej siedzibę możesz to teraz zrobić przez Coworking Rynek 28,  Wirtualne biuro KrakówWirtualne biuro Poznań.

Sprawdź ofertę! Oferta.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *