ulga na zabytki

Ulga na zabytki dostępna jest dla podatników, którzy dokonują rozliczeń podatku dochodowego od osób fizycznych. Do końca 2022 roku przewiduje ona możliwość dodatkowego odliczenia wydatków, które zostały poniesione na odpłatne nabycie zabytku. Ponadto na fundusz remontowy czy różnego rodzaju prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane. Natomiast od 1 stycznia 2023 roku w związku z nowelizacją ustawy o PIT przepisy w tym zakresie zostały zmienione. Tym samym z ulgi na zabytki nie można skorzystać w stosunku do wydatków na odpłatne nabycie zabytku nieruchomego wpisanego do rejestru zabytków. Dodatkowo udziały we własności takiego zabytku nie stanowią podstawy dla pomniejszenia dochodu do opodatkowania. Wynika to z uchylenia pkt 3 w art. 26 ust. 1 ustawy PIT. Przeczytaj niniejszy artykuł, aby dowiedzieć się więcej.

Przeczytaj również: Ulga dla młodych w rozliczeniu rocznym


Obserwuj nas na Instagramie!

Ulga na zabytki – nowelizacja ustawy

Ulga miała być nową preferencją, jednak teraz przejdzie modyfikacje. Pierwotnie zakładano że ulga ta pozwoli na odliczenie od podstawy opodatkowania:

  1. 50 proc. kwoty poniesionych wydatków na wpłaty na fundusz remontowy oraz na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane dotyczące zabytku (wpisanego do rejestru zabytków lub znajdującego się w ewidencji zabytków);
  2. Zakładano, że podatnik będzie mógł odliczyć wydatki na nabycie zabytku wpisanego do rejestru zabytków. Jednak w kwocie nie większej niż kwota odpowiadająca iloczynowi 500 zł i liczby metrów kwadratowych powierzchni użytkowej tego zabytku;
  3.  limit odliczenia na wszystkie inwestycje podatnika w ramach ulgi nie mógł przekroczyć 500 000 zł.

Zgodnie z wprowadzonymi przepisami z ulgi mieli mieć możliwość korzystania podatnicy opłacający podatek według skali podatkowej, podatek liniowy lub ryczałt od przychodów ewidencjonowanych.

Jeśli chcesz założyć firmę lub przenieść jej siedzibę możesz to teraz zrobić przez Coworking Rynek 28,  Wirtualne biuro KrakówWirtualne biuro Poznań.

Sprawdź ofertę! Oferta.

Ulga na zabytki a rodzaj wydatków

Z ulgi będą mogli skorzystać podatnicy PIT będący właścicielami lub współwłaścicielami zabytków nieruchomych, którzy ponieśli wydatki na:

  • Wpłaty na fundusz remontowy wspólnoty mieszkaniowej lub spółdzielni mieszkaniowej utworzony, zgodnie z odrębnymi przepisami, dla zabytku nieruchomego wpisanego do rejestru zabytków lub znajdującego się w ewidencji zabytków.
  • Prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane w zabytku nieruchomym wpisanym do rejestru zabytków lub znajdującym się w ewidencji zabytków.
  • Odpłatne nabycie zabytku nieruchomego wpisanego do rejestru zabytków lub udziału w takim zabytku. Pod warunkiem, że podatnik na nabytą nieruchomość poniósł wydatek o charakterze remontowo – konserwatorskim.

Jak odliczyć wydatki w ramach ulgi na zabytki

Wpłaty na fundusz remontowy, wydatki na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane powinieneś rozliczyć w zeznaniu podatkowym składanym za rok podatkowy, w którym je poniosłeś. Jednakże pamiętaj, że odliczenia wydatków na nabycie dokonuje się w zeznaniu podatkowym składanym za rok, w którym po raz pierwszy poniosłeś koszty, a nie za rok zakupu budynku.  Z tego wynika, że aby odliczyć ulgę na zabytki nie wystarczy zakup obiektu, trzeba przede wszystkim zadbać o jego renowację. Jednakże co jeśli kwota rocznego dochodu/przychodu jest niższa niż kwota przysługującego odliczenia? W takiej sytuacji możesz odliczyć kwotę nieznajdującą pokrycia w rocznym dochodzie/przychodzie maksymalnie przez sześć kolejnych lat.

Warte uwagi: Ulga dla samotnego rodzica – zmiany 2022

Jeśli chcesz założyć firmę lub przenieść jej siedzibę możesz to teraz zrobić przez Coworking Rynek 28,  Wirtualne biuro KrakówWirtualne biuro Poznań.

Sprawdź ofertę! Oferta.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *