CIT-ST

Do złożenia deklaracji CIT-ST zobowiązana jest określona grupa przedsiębiorców. Są to podatnicy CIT, którzy posiadają oddziały (zakłady) na obszarze jednostki samorządu terytorialnego innej niż właściwa ze względu na ich siedzibę. Tę kwestię wyjaśnimy w niniejszym artykule. Warto, abyś go przeczytał.

Przeczytaj również: CIT-8 – deklaracja podatkowa

Obserwuj nas na Instagramie!

CIT-ST – podział dochodów

Dochody z podatku dochodowego od osób prawnych dzieli się pomiędzy poszczególnymi instytucjami. Mam na myśli Skarb Państwa oraz jednostki samorządu terytorialnego. Jak procentowo przedstawia się ten podział? Odpowiednio z tego podatku poszczególne jednostki samorządu otrzymują:

  • gmina – 6,71%,
  • powiat – 1,4%,
  • województwo – 14,75%.

Może dojść do sytuacji, że posiadasz zakłady w wielu jednostkach samorządowych. W takiej sytuacji musisz wskazać na druku deklaracji CIT-ST dane niezbędne do prawidłowego podziału przypadających tym jednostkom przychodów.

Rozwijając tę kwestię – jeśli posiadasz oddział firmy, który znajduje się na obszarze jednostki samorządu terytorialnego innej niż właściwa dla siedziby firmy, to część dochodu z tytułu udziału we wpływach z tego podatku należy przekazać do budżetu jednostki samorządu terytorialnego, na której obszarze znajduje się ten oddział. Oczywiście musi być to proporcjonalnie do liczby zatrudnionych w nim osób na podstawie umowy o pracę.

Jeśli chcesz założyć firmę lub przenieść jej siedzibę możesz to teraz zrobić przez Coworking Rynek 28,  Wirtualne biuro KrakówWirtualne biuro Poznań.

Sprawdź ofertę! Oferta.

Oddział, czyli co?

Oddziałem bądź też zakładem (wymienne nazewnictwo) jest określone w umowie o pracę miejsce wykonywania pracy. Położone na obszarze jednostki samorządu terytorialnego innej niż jednostka samorządu terytorialnego właściwa dla siedziby podatnika.

Odpowiednio zasadę tę stosuje się również do podatników  prowadzących działalność poprzez położony na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej zakład zagraniczny. W tym przypadku proporcję ustala się w odniesieniu do liczby osób zatrudnionych przez niego lub ten zagraniczny zakład na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Jakie informacje wykazujesz w druku CIT-ST?

Druk CIT-ST stanowi informację podatnika do ustalenia należnych jednostkom samorządu terytorialnego dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych. Załącznikiem do CIT-ST, wskazującym oddziały (zakłady) oraz miejsce ich położenia jest załącznik CIT-ST/A. Jeżeli przedsiębiorca nie posiada wyodrębnionych oddziałów, nie ma obowiązku składać takiego załącznika.

A co w przypadku gdy siedziba podmiotu i zakład pracy znajdują się na obszarze tej samej gminy? Wtedy podatnik nie jest obowiązany do sporządzenia druku CIT-ST.

CIT-ST – terminy

Zgodnie ze znowelizowanym przepisem, podatnicy są obowiązani składać deklarację CIT-ST do Urzędu Skarbowego, w terminie do dnia 31 marca każdego roku. 

W wyniku nowelizacji podatnicy od 1.01.2022r. będą więc składać CIT-ST raz w roku, a nie w trakcie roku (w zależności od zmian liczby zatrudnionych osób) i wraz z zeznaniem rocznym.

Warte uwagi: Deklaracja podatkowa PIT-39

Jeśli chcesz założyć firmę lub przenieść jej siedzibę możesz to teraz zrobić przez Coworking Rynek 28,  Wirtualne biuro KrakówWirtualne biuro Poznań.

Sprawdź ofertę! Oferta.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *