CIT-8

Prowadzisz spółkę z o.o., spółkę akcyjną, komandytową lub komandytowo-akcyjną? Jeśli tak, to CIT-8 jest deklaracją, którą powinieneś złożyć, aby się rozliczyć. Ponadto jest to obowiązek również każdej organizacji pozarządowej. Nawet jeśli zdecydowała się na prowadzenie księgowości podatkowej – uproszczonej ewidencji przychodów i kosztów. Przeczytaj niniejszy artykuł, aby dowiedzieć się więcej.

Przeczytaj również: CIT estoński a wymagane nakłady inwestycyjne

Obserwuj nas na Instagramie!

Jak przebiega rozliczenie CIT-8?

Rozliczenia dokonuje się poprzez złożenie rocznego zeznania CIT-8 oraz zapłatę podatku, który z niego wynika. Jeśli firma nie miała w tym okresie ani przychodów, ani kosztów, konieczne jest złożenie tzw. zerowego CIT-8.

W trakcie roku podatnik wpłaca zaliczki na ten podatek. Opłaca się je w trybie comiesięcznym (do 20 dnia każdego miesiąca po zakończonym miesiącu)  lub kwartalnym (do 20 dnia każdego miesiąca następującego po danym kwartale).

Zeznanie musi zostać przygotowane w formie elektronicznej – powinno zostać elektronicznie podpisane i przekazane drogą elektroniczną do Urzędu Skarbowego. Wyjątkiem są organizacje, które uzyskują wyłącznie dochody zwolnione z podatku dochodowego oraz nie składają za ten sam rok jednocześnie żadnych rozliczeń PIT jako osoby fizyczne. Taka organizacja może wysłać deklarację podpisaną ręcznie i w formie papierowej.

Jeśli chcesz założyć firmę lub przenieść jej siedzibę możesz to teraz zrobić przez Coworking Rynek 28,  Wirtualne biuro KrakówWirtualne biuro Poznań.

Sprawdź ofertę! Oferta.

Podmioty składające CIT-8

Zeznanie podatkowe CIT-8 składają:

  • osoby prawne, na przykład spółki z o.o. i akcyjne, stowarzyszenia, spółdzielnie
  • spółki kapitałowe w organizacji, czyli na etapie od zawarcia umowy spółki do uzyskania wpisu w rejestrze przedsiębiorców
  • jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej, z wyjątkiem podmiotów bez osobowości prawnej (np. wspólnota mieszkaniowa)
  • spółki komandytowe i komandytowo-akcyjne
  • spółki niemające osobowości prawnej z siedzibą lub zarządem w innym kraju jeżeli zgodnie z przepisami podatkowymi tego innego państwa są traktowane jako osoby prawne i podlegają w tym państwie opodatkowaniu od całości swoich dochodów.

Podmioty zwolnione z od podatku na podstawie ustawy o CIT:

  • jednostki budżetowe, fundusze celowe, przedsiębiorstwa międzynarodowe i inne jednostki gospodarcze utworzone przez organ administracji państwowej wspólnie z innymi państwami na podstawie porozumień lub umów (chyba, że te umowy stanowią inaczej),
  • jednostki samorządu terytorialnego w zakresie dochodów określonych w przepisach ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego,
  • kościelne osoby prawne w zakresie dochodów z niegospodarczej działalności statutowej,
  • Polski Związek Działkowców z tytułu prowadzenia działalności statutowej.

Warte uwagi: Estoński CIT – to warto wiedzieć!

Jeśli chcesz założyć firmę lub przenieść jej siedzibę możesz to teraz zrobić przez Coworking Rynek 28,  Wirtualne biuro KrakówWirtualne biuro Poznań.

Sprawdź ofertę! Oferta.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *