Nakłady inwestycyjne

Ryczałt od dochodów spółek, czyli potocznie tak zwany Estoński CIT jest tworem, który obowiązuje w polskim porządku prawnym już ponad dwa lata. Jednakże w tym czasie nie doczekał się on zbyt wielu zwolenników m. in. ze względu na wysokie nakłady inwestycyjne. W związku z tym Ministerstwo Finansów zdecydowało się na wprowadzenie znaczących uproszczeń. M. in. na obniżenie stawek opodatkowania ryczałtem. Przeczytaj niniejszy artykuł, aby dowiedzieć się więcej.

Przeczytaj również: Przychody zwolnione z CIT

Obserwuj nas na Instagramie!

Nakłady inwestycyjne – ile wynoszą?

Ustawodawca poprzez pojęcie nakładów inwestycyjnych rozumie wytworzenie środków trwałych bądź kupienie takich środków. Co ważne, mogą być to jedynie środki trwałe z grupy klasyfikacyjnej od 3 do 8. Jednakże nie mogą one służyć do osobistego użytku udziałowców. Rodzaje środków trwałych zaliczanych do grupy 3-8 Klasyfikacji Środków Trwałych:

  • kotły i maszyny energetyczne,
  • maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania,
  • maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne,
  • urządzenia techniczne,
  • środki transportu,
  • narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie, gdzie indziej niesklasyfikowane.

Podatnik korzystający z CITu estońskiego ma obowiązek ponosić bezpośrednie nakłady na cele inwestycyjne w wysokości większej o:
1) 15%, jednak nie mniejszej niż 20.000 zł – w okresie dwóch kolejno następujących po sobie lat podatkowych opodatkowania ryczałtem, albo
2) 33%, jednak nie mniejszej niż 50.000 zł – w okresie czterech lat podatkowych, o których mowa w art. 28f ust. 1 lub 2 updop
– w stosunku do ustalonej na ostatni dzień roku podatkowego poprzedzającego odpowiednio dwuletni albo czteroletni okres opodatkowania ryczałtem wartości początkowej środków trwałych.

Ustawodawca wyznacza w ten sposób przedsiębiorcom ograniczenia. Aby mieć zabezpieczenie. Te 15% i 33% liczymy jednak zawsze od wartości aktywów trwałych, które posiadała spółka przed wejście w ramy CIT-u Estońskiego.

Jeśli chcesz założyć firmę lub przenieść jej siedzibę możesz to teraz zrobić przez Coworking Rynek 28,  Wirtualne biuro KrakówWirtualne biuro Poznań.

Sprawdź ofertę! Oferta.

Kryterium istotności

Prawodawca nałożył obowiązek identyfikacji istotności dla prowadzonej działalności gospodarczej, tzn. podatnik m obowiązek ocenić, czy nakłady inwestycyjne:

  • są znaczące dla prowadzonej działalności;
  • uwzględniają istotność ponoszonych nakładów na cele inwestycyjne;
  • posiadają wpływ na zmianę przedmiotu prowadzonej działalności lub poszerzenie jej zakresu;
  • posiadają wpływ na przedsiębiorstwo lub jego zorganizowaną część.

Warte uwagi: Niższy CIT dla małych podatników

Jeśli chcesz założyć firmę lub przenieść jej siedzibę możesz to teraz zrobić przez Coworking Rynek 28,  Wirtualne biuro KrakówWirtualne biuro Poznań.

Sprawdź ofertę! Oferta.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *