osoba fizyczna a osoba prawna

Zakładasz firmę i zastanawiasz się czy zostać podatnikiem VAT? Na początku powinieneś dowiedzieć się czy przysługuje Ci zwolnienie z VAT. Nie wszyscy przedsiębiorcy są zmuszeni do opłacaniu podatku VAT. W prawie przewidziano dwa zwolnienia od tego obowiązku. Są to zwolnienie podmiotowe oraz przedmiotowe.

Przedmiotowe zwolnienie od obowiązku opłacania podatku VAT przysługuje podatnikom prowadzącym firmę w jednej z konkretnych branż, wymienionych w ustawie. Natomiast podmiotowe zwolnienie ma związek z osiągniętym limitem sprzedaży towarów i usług. Przeczytaj niniejszy artykuł, aby dowiedzieć się więcej.

Przeczytaj również: Składki ZUS jako koszty podatkowe

Jeśli chcesz założyć firmę lub przenieść jej siedzibę możesz to teraz zrobić przez Wirtualne biuro KrakówWirtualne biuro Poznań.

Sprawdź ofertę! Oferta.

Co to jest VAT?

VAT to tak zwany podatek od wartości dodanej. W Polsce mamy kilka stawek: podstawowa 23%, obniżone: 8%, 5% i 0% oraz stawka zwolniona. Na podatek ten zawsze patrzymy z perspektywy Urzędu Skarbowego – dlatego “VAT należny” należy się Urzędowi, nie nam. Jest to bardzo często mylona kwestia, a warta zapamiętania.

Zakładając działalność gospodarczą, będziesz wybierać, czy chcesz być podatnikiem VAT. Składając formularz rejestracyjny VAT-R, rejestrujesz się jako podatnik VAT czynny. Jeśli jednak masz taką możliwość i nie chcesz być podatnikiem VAT, możesz nie składać tego formularza, co jest równoznaczne z tym, że zostajesz podatnikiem biernym (zwolnionym).

Podatnik VAT czynny, to taki który nie korzysta ze zwolnienia i składa deklaracje VAT do urzędu – płaci VAT od swoich sprzedanych usług i produktów, który pomniejsza o VAT naliczony, który wynika z zakupów, które zostały dokonane w firmie. Podatnik bierny korzysta ze zwolnienia z VAT, co oznacza, że nie odprowadza podatku VAT od swojej sprzedaży, ale nie może też tego podatku odliczyć od swoich zakupów. Będąc zwolnionym z VAT, nie mamy obowiązku składania deklaracji rozliczających VAT oraz nie mamy obowiązku przesyłania plików JPK (Jednolity plik kontrolny). Bardzo ważnym obowiązkiem biernego podatnika jest jednak prowadzenie ewidencji sprzedaży, która pozwoli monitorować przekroczenie limitu 200 000 zł. 

Zwolnienie z VAT
Przedmiotowe i podmiotowe zwolnienie z VAT

Czym jest zwolnienie od podatku?

Zwolnienia od podatku są wyjątkiem od ogólnych zasad opodatkowania. Często celem zastosowania zwolnienia jest chęć ochrony konsumentów, którzy nie są zarejestrowanymi podatnikami przed wzrostem cen. Ponadto – w przypadku zwolnienia podmiotowego – jest to wsparcie dla drobnych przedsiębiorców. Warto jednak pamiętać, iż konsekwencją zwolnienia z podatku jest brak prawa do odliczenia podatku naliczonego związanego z transakcją zwolnioną, wobec czego nie zawsze zwolnienie z podatku może być korzystne dla podatników. Zwolnienia z VAT można podzielić na dwa rodzaje: zwolnienia przedmiotowe i zwolnienia podmiotowe. Zwolnienia przedmiotowe w VAT mają głównie charakter obligatoryjny i nie można z nich zrezygnować. Natomiast nic nie stoi na przeszkodzie, aby podatnicy spełniający kryteria zwolnienia podmiotowego w VAT, byli podatnikami niekorzystającymi z tego zwolnienia.

Zwolnienie podmiotowe

Przepis art. 113 ustawy o podatku od towarów i usług przewiduje zwolnienie podmiotowe dla określonej grupy podatników. Sprzedaż podlega zwolnieniu podmiotowemu, jeżeli spełnia warunki określone w tym przepisie. Podmiotowe zwolnienie z podatku od towarów i usług odnosi się do wysokości przychodów osiąganych przez danego przedsiębiorcę. Pozwala na nie zgłaszanie się jako czynny podatnik VAT, jeśli w poprzednim roku podatkowym wartość sprzedaży nie przekroczyła kwoty 200 000 złotych. Co ważne, do sumy granicznej nie wlicza się przede wszystkim kwoty podatku, ale też kilku innych elementów:

  • wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów oraz sprzedaży wysyłkowej z terytorium kraju oraz sprzedaży wysyłkowej na terytorium kraju,
  • odpłatnej dostawy towarów i odpłatnego świadczenia usług, zwolnionych od podatku
  • odpłatnej dostawy towarów, które na podstawie przepisów o podatku dochodowym są zaliczane przez podatnika do środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych podlegających amortyzacji.

Ze zwolnienia podmiotowego skorzystać może również przedsiębiorca, który działalność gospodarczą dopiero rozpoczyna w trakcie trwania roku podatkowego. Warunkiem jest jednak, by według szacunków nie przekroczył wartości sprzedaży w części obliczonej od 200 000 złotych, proporcjonalnie do okresu prowadzenia działalności gospodarczej w danym roku podatkowym. Jeśli jednak takie przekroczenie zaistnieje – podatek VAT nalicza się od czynności, która spowodowała przekroczenie kwoty granicznej.
Należy jednak pamiętać, że niektóre przedmioty działalności nie pozwalają na wykorzystanie zwolnienia podmiotowego z podatku VAT.

Zwolnienie przedmiotowe

Zwolnienie przedmiotowe obowiązuje ze względu na rodzaj prowadzonej przez podatnika działalności. Katalog czynności, które podlegają zwolnieniu, został wymieniony w art. 43 ust. 1 ustawy o VAT. Do najpopularniejszych czynności zwolnionych z podatku VAT przedmiotowo należą m.in.:

  • usługi medyczne,
  • usługi finansowe,
  • usługi edukacyjne.

Warto zauważyć, że zwolnienie podmiotowe i przedmiotowe mogą być wykorzystywane jednocześnie. Rezygnacja bądź utrata prawa do podmiotowego zwolnienia nie powoduje, by wygasało również prawo do zwolnienia przedmiotowego z VAT.

Warte uwagi: Na co zwrócić uwagę przy wyborze formy opodatkowania?

Jeśli chcesz założyć firmę lub przenieść jej siedzibę możesz to teraz zrobić przez Wirtualne biuro KrakówWirtualne biuro Poznań.

Sprawdź ofertę! Oferta.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *