Nakłady inwestycyjne

Prowadzenie własnego biznesu nie zawsze przynosi korzyści, na jakie liczymy. Przedsiębiorcy czasem muszą mierzyć się z tymczasowym spadkiem popytu na swój produkt bądź usługę. Ponadto opóźnieniami w płatnościach czy problemami z płynnością finansową. Gdy na horyzoncie pojawia się wizja kryzysu, dobrym rozwiązaniem wydaje się zawieszenie działalności. Polskie ustawodawstwo przewiduje w takiej sytuacji pewne udogodnienia. Mianowicie, zamiast całkowitego zlikwidowania działalności, przedsiębiorca może zdecydować się na tymczasowe zawieszenie działalności. Zawieszenie działalności gospodarczej to czasowe zaprzestanie jej wykonywania. Podczas zawieszenia można uniknąć wielu kosztów i obowiązków, w związku z czym przedsiębiorcy aktywnie korzystają z tej możliwości.

Wielu przedsiębiorców zdecydowało się na zawieszenie działalności na przełomie marca i kwietnia 2020 roku z powodu lockdownu. Pod koniec sierpnia zawieszona była już co dziesiąta działalność w Polsce. W trakcie pandemii koronawirusa ucierpiały szczególnie firmy z branż hotelarskiej i gastronomicznej (puby, bary czy restauracje). Przeczytaj niniejszy artykuł, aby dowiedzieć się więcej.

Przeczytaj również: Podział na wydatki firmowe i prywatne

Zawieszenie działalności – korzyści

Zawieszenie działalności gospodarczej jest korzystne dla przedsiębiorcy przede wszystkim ze względu na występujące w tym okresie ulgi finansowe i udogodnienia podatkowe. Przedsiębiorca zaprzestaje opłacania zaliczek na poczet podatku dochodowego. Poza tym nie musi składać pliku JPK_V7.

W okresie zawieszenia przedsiębiorca zostaje również wyrejestrowany z ZUS, co skutkuje brakiem konieczności opłacania składek. Należy jednak pamiętać, że:

  • po upływie 30 dni od zapłaty ostatniej składki na ubezpieczenie zdrowotne traci się prawo do świadczeń zdrowotnych – warto skorzystać z dobrowolnego ubezpieczenia zdrowotnego lub z ubezpieczenia zdrowotnego swoich członków rodziny;
  • okres zawieszenia działalności nie jest liczony do lat pracy uprawniających do otrzymania emerytury.

Jeśli chcesz założyć firmę lub przenieść jej siedzibę możesz to teraz zrobić przez Coworking Rynek 28,  Wirtualne biuro KrakówWirtualne biuro Poznań.

Sprawdź ofertę! Oferta.

Czynności dopuszczalne w trakcie zawieszenia działalności

W okresie zawieszenia wykonywania działalności gospodarczej możesz:

  • wykonywać wszelkie czynności niezbędne do zachowania lub zabezpieczenia źródła przychodów – np. wynajmować lokal do prowadzenia działalności,
  • przyjmować należności i musisz regulować zobowiązania, powstałe przed datą zawieszenia wykonywania działalności gospodarczej,
  • zbywać własne środki trwałe i wyposażenie,
  • masz prawo albo obowiązek uczestniczyć w postępowaniach sądowych, postępowaniach podatkowych i administracyjnych związanych z działalności gospodarczą wykonywaną przed datą zawieszenia wykonywania działalności gospodarczej,
  •  zostać poddany kontroli na zasadach przewidzianych dla przedsiębiorców,
  • powołać albo odwołać zarządcę sukcesyjnego.

Obserwuj nas na Instagramie!

Ile trwa zawieszenie działalności gospodarczej?

Działalność zarejestrowaną w CEIDG możesz zawiesić wiele razy na dowolnie długi czas (określony lub nieokreślony), jednak nie krótszy niż 30 dni. W przypadku spółki zarejestrowanej w KRS (Krajowym Rejestrze Sądowym), możesz ją zawiesić maksymalnie cztery razy, łącznie na 24 miesiące. Wyjątek stanowi zawieszenie działalności spowodowane opieką nad dzieckiem – wówczas możesz je wydłużyć do 36 miesięcy, jeśli w danym roku dziecko skończyło mniej niż 6 lat. W przypadku dzieci z niepełnosprawnościami poniżej 18 roku życia działalność możesz zawiesić nawet na 6 lat. W tym przypadku konieczne jest jednak porozumienie się z ZUS-em.

Warte uwagi: Czym jest koszt firmowy?

Jeśli chcesz założyć firmę lub przenieść jej siedzibę możesz to teraz zrobić przez Coworking Rynek 28,  Wirtualne biuro KrakówWirtualne biuro Poznań.

Sprawdź ofertę! Oferta.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *