Podatek CIT

Deklarację PIT-28 muszą wypełnić osoby i spółki (cywilne lub jawne), uzyskujące przychody ewidencjonowane opodatkowane w formie ryczałtu, np. z tytułu umowy najmu. Przeczytaj niniejszy artykuł, aby dowiedzieć się więcej.

Przeczytaj również: Deklaracja podatkowa PIT-6

Obserwuj nas na Instagramie!

PIT-28 – ryczałt ewidencjonowany

Deklarację PIT-28 wypełnia się, jeżeli w roku podatkowym uzyskano przychody opodatkowane w formie zryczałtowanego podatku od przychodów ewidencjonowanych z tytułu:

 • pozarolniczej działalności gospodarczej lub
 • umowy najmu, podnajmu, dzierżawy, poddzierżawy lub innych umów o podobnym charakterze, rozliczanych poza działalnością gospodarczą (wynajem prywatny).

Opłacanie podatku ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych jest możliwe, jeśli do dnia 20. miesiąca następującego po miesiącu, w którym uzyskałeś pierwszy w roku podatkowym przychód z działalności, bądź najmu/dzierżawy przedstawiłeś pisemne oświadczenie o wyborze takiej formy opodatkowania.  Jeśli w trakcie roku podatkowego podatnik uzyskał przychody większe niż 250 000 euro musi złożyć zeznanie za dany rok, natomiast traci możliwość rozliczenia na zasadach ryczałtu za kolejny rok. 

Jeśli chcesz założyć firmę lub przenieść jej siedzibę możesz to teraz zrobić przez Coworking Rynek 28,  Wirtualne biuro KrakówWirtualne biuro Poznań.

Sprawdź ofertę! Oferta.

Załączniki PIT-28a i PIT-28b

PIT-28a

Załącznik PIT-28a podatnik wypełnia w wypadku prowadzenia samodzielnej działalności gospodarczej oraz najmu rozliczanego ryczałtowo. Służy on do wyszczególnienia kwot według odpowiednich stawek ryczałtu. Do wypełnienia go podatnik będzie potrzebował danych z ewidencji oraz ich podsumowań. Co ważne, druk jest nieodłączną częścią deklaracji PIT-28. Podatnik musi złożyć go, jeśli prowadzi działalność gospodarczą, najem bądź dzierżawę. Wyjątek stanowią wszelkie spółki cywilne oraz jawne, rozliczające się ryczałtowo (PIT-28b).

PIT-28b

PIT-28b dotyczy natomiast podatników stosujących zryczałtowany podatek dochodowy od przychodów ewidencjonowanych, z działalności prowadzonych w formie spółek osób fizycznych, cywilnych lub jawnych. Druku nie wypełniają osoby, które ryczałt od przychodów ewidencjonowanych opłacają, nie będąc wspólnikami powyższych spółek osób fizycznych. Formularz PIT-28b może być składany jedynie jako załącznik do zeznania PIT-28.

PIT-28 – ulgi i odliczenia

Po spełnieniu warunków określonych w przepisach ustawowych w zeznaniu PIT-28, można skorzystać z następujących ulg i odliczeń:

 • składki na obowiązkowe ubezpieczenia społeczne,
 • składki na obowiązkowe ubezpieczenie zdrowotne,
 • straty z działalności gospodarczej,
 • darowizn przekazanych m.in. na cele
  • pożytku publicznego,
  • kultu religijnego,
  • przeciwdziałania COVID-19,
 • ulg: rehabilitacyjnej, na Internet, termomodernizacyjnej, z tytułu wpłaty na IKZE, abolicyjnej, mieszkaniowych na prawach nabytych, np. ulgi odsetkowej.

Podatnicy składający PIT-28 mogą także przekazać 1 proc. podatku na rzecz organizacji pożytku publicznego (OPP). Co ważne, ryczałtowcy nie mają możliwości pomniejszenia przychodu o koszty jego uzyskania. Nie mogą także rozliczyć się wspólnie z małżonkiem ani jako osoba samotnie wychowująca dziecko. Nie mogą też skorzystać z ulgi podatkowej na dziecko.

Przeczytaj również, jak uniknąć kary, jeśli spóźnisz się ze złożeniem deklaracji podatkowej! – PIT po terminie – jak uniknąć kary?

Warte uwagi: Zerowy PIT, co oznacza?

Jeśli chcesz założyć firmę lub przenieść jej siedzibę możesz to teraz zrobić przez Coworking Rynek 28,  Wirtualne biuro KrakówWirtualne biuro Poznań.

Sprawdź ofertę! Oferta.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *