urlop okolicznościowy

Podpisując umowę o pracę możesz liczyć na to, że będziesz mógł skorzystać z szeregu uprawnień. Jednym z nich jest możliwość skorzystania z urlopu. Jeśli pracujemy na etacie, to mamy prawo nie tylko do urlopu wypoczynkowego, lecz również do urlopu okolicznościowego. Możemy wykorzystać go jedynie w szczególnych sytuacjach, a to kiedy z niego skorzystamy, określają konkretne przepisy. Urlop okolicznościowy w 2022 roku przyznaje się w przypadku wystąpienia okoliczności takich, jak: urodzenie dziecka, ślub dziecka lub własny, śmierć dziadka, babci, ojca, matki, teścia, teściowej, brata, siostry. Urlopu okolicznościowego nie wlicza się do puli dni urlopu wypoczynkowego. Dotyczy on szczególnych sytuacji życiowych. Co powinniśmy o nim wiedzieć? Co warto zapamiętać? Przeczytaj niniejszy artykuł, aby dowiedzieć się więcej.

Przeczytaj również: Urlop rodzicielski jako przedłużenie macierzyńskiego

Obserwuj nas na Instagramie!

Urlop okolicznościowy – kiedy przysługuje?

Urlop dotyczy tylko osób, które świadczą swoje usługi w ramach umowy o pracę. W przypadku umów cywilnoprawnych oraz odbywania stażu pracownikowi nie przysługuje urlop okolicznościowy.

W zależności od rodzaju wydarzenia przyznawany jest 1 lub 2 dni wolne od pracy. Osoba, która chce otrzymać urlop okolicznościowy, musi powiadomić o tym fakcie swojego pracodawcę i wypełnić odpowiedni wniosek.

W przypadku wydarzeń dających się przewidzieć o chęci wzięcia urlopu okolicznościowego należy poinformować pracodawcę odpowiednio wcześniej, aby mógł znaleźć innego pracownika na nasze miejsce. Natomiast w określonych sytuacjach, jeśli wydarzenie powstało nagle, to konieczne jest, by najpóźniej drugiego dnia nieobecności w pracy złożyć wniosek o urlop okolicznościowy. Śmierć najbliższej osoby jest właśnie takim przypadkiem i zapewnia pracownikowi możliwość poinformowania pracodawcy „po fakcie”. W jakich sytuacjach oraz na jaki czas przyznawany jest urlop okolicznościowy? Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Socjalnej na usprawiedliwienie nieobecności w pracy możemy liczyć w przypadku:

  • ślubu pracownika – 2 dni,
  • narodzin dziecka pracownika – 2 dni,
  • śmierci członka najbliższej rodziny (matki, ojca, macochy, ojczyma, małżonka oraz dziecka) – 2 dni,
  • ślubu dziecka pracownika – 1 dzień,
  • śmierci rodzeństwa, teściów, babci, dziadka oraz innych osób, które pozostają pod bezpośrednią opieką pracownika – 1 dzień.

Ważne jest, aby potwierdzić zasadność złożonego wniosku o ten rodzaj urlopu odpowiednim dokumentem w postaci aktu zawarcia związku małżeńskiego, aktu zgonu lub narodzin.

Jeśli chcesz założyć firmę lub przenieść jej siedzibę możesz to teraz zrobić przez Coworking Rynek 28,  Wirtualne biuro KrakówWirtualne biuro Poznań.

Sprawdź ofertę! Oferta.

Czy urlop okolicznościowy jest płatny?

Urlop okolicznościowy jest płatny. Za czas urlopu okolicznościowego przysługuje wynagrodzenie obliczane jak za urlop wypoczynkowy. Zgodnie z § 5 ust. 1 rozporządzenia MPiPS:

„Przy ustalaniu wynagrodzenia za czas zwolnienia od pracy oraz za czas niewykonywania pracy, gdy przepisy przewidują zachowanie przez pracownika prawa do wynagrodzenia, stosuje się zasady obowiązujące przy ustalaniu wynagrodzenia za urlop, z tym że składniki wynagrodzenia ustalane w wysokości przeciętnej oblicza się z miesiąca, w którym przypadło zwolnienie od pracy lub okres niewykonywania pracy.”

Czy niewykorzystany urlop okolicznościowy przepada?

Urlop okolicznościowy, którego pracownik nie wykorzystał w związku z wystąpieniem jednej z powyższych okoliczności, przepada. Gdy upłynął długi okres czasu od wymienionych zdarzeń, które miały miejsce w życiu pracownika i nie ma on już żadnych obowiązków z nimi związanych, nie będzie podstaw do przyznania wolnego.

Warte uwagi: Ile trwa urlop macierzyński?

Jeśli chcesz założyć firmę lub przenieść jej siedzibę możesz to teraz zrobić przez Coworking Rynek 28,  Wirtualne biuro KrakówWirtualne biuro Poznań.

Sprawdź ofertę! Oferta.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *