PIT-38

Zyski z kapitałów pieniężnych uzyskane przez inwestorów prywatnych (z gry na giełdzie) podlegają obowiązkowi rozliczenia w rocznym zeznaniu podatkowym na formularzu PIT-38. Dochód opodatkowany jest ryczałtem w wysokości 19%. Przeczytaj niniejszy artykuł, aby dowiedzieć się więcej.

Przeczytaj również: Deklaracja podatkowa PIT-36

Obserwuj nas na Instagramie!

Co rozliczyć na druku PIT-38?

  • Druk PIT-38 podatnicy wykorzystują do rozliczenia przychodów kapitałowych. Do przychodów z kapitałów pieniężnych zalicza się między innymi:
  • odsetki od depozytów bankowych,
  • lokat lub innych form oszczędzania,
  • przechowywania lub inwestowania,
  • przychody z obrotu papierami wartościowymi,
  • dywidendy i inne przychody z tytułu udziału w zyskach osób prawnych.

Jednakże nie musimy rozliczać w PIT zysków z lokat bankowych, oprocentowanych rachunków ani otwartych funduszy inwestycyjnych, ponieważ to instytucje nimi zarządzające odprowadzają należny podatek. Samodzielnie muszą się rozliczyć z zysków posiadacze akcji i obligacji w momencie ich sprzedaży. Ponadto przychodów kapitałowych nie rozlicza się razem z innymi dochodami, ale na specjalnie do tego przeznaczonym druku PIT 38.

Szczegółowe informacje o tym, jakie przychody należy wykazać w rozliczeniu rocznym na formularzu PIT-38, znajdziemy w ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych. Zgodnie z ustawowym zapisem deklaracja PIT-38 jest przeznaczona dla podatników, którzy w roku podatkowym uzyskali przychody:

  • z odpłatnego zbycia papierów wartościowych – pożyczonych papierów wartościowych (tzw. sprzedaż krótka), pochodnych instrumentów finansowych oraz realizacji praw z nich wynikających, udziałów w spółkach z osobowością prawną;
  • z tytułu objęcia udziałów (akcji) w spółkach prawa handlowego mających osobowość prawną. Ponadto wkładów w spółdzielniach w zamian za wkład niepieniężny w innej postaci niż przedsiębiorstwo lub jego zorganizowana część;
  • z odpłatnego zbycia waluty wirtualnej 

Jeśli chcesz założyć firmę lub przenieść jej siedzibę możesz to teraz zrobić przez Coworking Rynek 28,  Wirtualne biuro KrakówWirtualne biuro Poznań.

Sprawdź ofertę! Oferta.

PIT-38 – na podstawie jakich dokumentów?

Aby złożyć zeznanie podatkowe PIT-38, inwestor musi otrzymać formularz PIT-8C. Ci podatnicy, którzy w poprzednim roku podatkowym nabywali papiery wartościowe za pośrednictwem domu maklerskiego lub brokera, a także inwestowali na giełdzie, otrzymują od nich taki właśnie dokument. W sytuacji, gdy to biuro maklerskie lub broker są płatnikami, to właśnie te instytucje odprowadzają podatek za inwestora.

PIT-8C zawiera informacje na temat przychodów z uzyskanych przez podatnika przychodów z inwestycji na giełdzie oraz kosztów kupna papierów wartościowych. Dodatkowo samodzielna sprzedaż akcji zobowiązuje inwestora do wypełnienia PIT-8C we własnym zakresie.

Przeczytaj również, jak uniknąć kary, jeśli spóźnisz się ze złożeniem deklaracji podatkowej! – PIT po terminie – jak uniknąć kary?

Warte uwagi: Deklaracja podatkowa PIT-28

Jeśli chcesz założyć firmę lub przenieść jej siedzibę możesz to teraz zrobić przez Coworking Rynek 28,  Wirtualne biuro KrakówWirtualne biuro Poznań.

Sprawdź ofertę! Oferta.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *