Wydatki firmowe i prywatne

Czy wiesz na czym polega rozgraniczenie na wydatki firmowe i prywatne? Ich klasyfikacja jest bardzo ważną kwestią jeśli chodzi o samodzielne prowadzenie biznesu. Od tego, z jakim rodzajem wydatku mamy do czynienia zależy zaliczenie go do kosztów uzyskania przychodu. W ewidencji księgowej niedozwolone jest pomniejszenie dochodu o wydatki osobiste. Gdy bierzesz fakturę na firmę, może okazać się, że nie wszystkie artykuły lub usługi, które na niej widnieją, mogą zostać zakwalifikowane do wydatków związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej. W ewidencji księgowej niedozwolone jest pomniejszenie dochodu o wydatki osobisteJak zatem księgować wydatki firmowe i prywatne wykazane na jednej fakturze? Przeczytaj niniejszy artykuł, aby dowiedzieć się więcej o wydatkach firmowych i prywatnych.

Przeczytaj również: Czym jest koszt firmowy?

Co to jest koszt firmowy?

Koszt firmowy to wydatek, który służy uzyskaniu przychodu z działalności gospodarczej. Im wyższe koszty firmy, tym niższy podatek dochodowy. Warto o tym pamiętać, kupując do swojej firmy sprzęty czy usługi, służące do pracy związanej z prowadzoną działalnością gospodarczą. Aby poniesiony wydatek stał się kosztem firmowym, należy spełnić pewne warunki. Twoim obowiązkiem jest wykazanie związku między poniesieniem kosztu a uzyskaniem przychodu. Konieczne jest również prawidłowe udokumentowanie kosztów uzyskania przychodu, np. przy pomocy:

  • faktur,
  • faktur VAT,
  • rachunków,
  • dokumentów celnych.

Jeśli chcesz założyć firmę lub przenieść jej siedzibę możesz to teraz zrobić przez Coworking Rynek 28,  Wirtualne biuro KrakówWirtualne biuro Poznań.

Sprawdź ofertę! Oferta.

Wydatki firmowe i prywatne – różnice

Najważniejszą różnicą między wydatkiem firmowym a prywatnym jest powiązanie – bezpośrednie lub pośrednie – z przychodem osiąganym w ramach prowadzonej działalności. Zgodnie z art. 22 ust. 1 koszty uzyskania przychodów to koszty poniesione w celu uzyskania przychodów lub zabezpieczenia ich źródła, np. najem lokalu firmowego. Natomiast w art. 23 ustawy wymienione zostały wydatki, których nie można zaliczyć do kosztów wynikających z uzyskania przychodu. Otrzymanie prawidłowo wystawionej faktury na firmę jest niewystarczające, by uznać dany wydatek za firmowy. Musisz zdecydować czy poszczególny artykuł spełnia wymogi dotyczące możliwości uznania go za koszt uzyskania przychodu.

Wydatki zarówno firmowe, jak i prywatne

Istnieją sytuacje, które umożliwiają zaliczenie wydatków zarówno do kosztów firmowych, jak i prywatnych. W takim przypadku przedsiębiorca ma możliwość zaliczenia części kosztów przypadających na prowadzenie działalności do kosztów uzyskania przychodu. Przykładowo, możemy tu zaliczyć utrzymanie mieszkania, gdzie na cele firmowe wykorzystywana jest jedynie określona część. Ponadto, przedsiębiorcy uznają niektóre wydatki za pośrednio lub bezpośrednio związane z prowadzoną działalnością, takie jak ubezpieczenie właściciela firmy, zakup soczewek bądź okularów korekcyjnych czy też elegancki ubiór. Jednak organy podatkowe nadają temu charakter prywatny i takich kosztów nie można wliczać w firmowe. 

Obserwuj nas na Instagramie!

Jak księgować wydatki prywatne i firmowe?

W momencie gdy na fakturze znajdują się i wydatki firmowe, i prywatne, do księgi podatkowej nie należy wpisywać całości faktury. Koszty prywatne umieszczone na fakturze musisz pominąć, ponieważ nie ma możliwości, byś mógł wliczyć je w koszty firmowe. Wynika to z faktu, że w przepisach ustaw podatkowych nie zawarto zakazu zaliczania do kosztów podatkowych tylko części wydatków udokumentowanych jedną fakturą. Na odwrocie faktury można także napisać powód jej pominięcia. Często obok danej pozycji na fakturze umieszczany jest dopisek „NKUP”. Jednakże czy taką fakturę możesz opłacić środkami z konta firmowego? Zapłata za całość faktury z konta firmowego nie ma większego znaczenia u przedsiębiorcy prowadzącego jednoosobową działalność gospodarczą.

Warte uwagi: Klasyfikacja środków trwałych (KŚT)

Jeśli chcesz założyć firmę lub przenieść jej siedzibę możesz to teraz zrobić przez Coworking Rynek 28,  Wirtualne biuro KrakówWirtualne biuro Poznań.

Sprawdź ofertę! Oferta.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *