PIT-37

Podatnicy najczęściej rozliczają się ze swoim Urzędem Skarbowym za pośrednictwem druku PIT-37. Jest to deklaracja podatkowa przeznaczona dla podatników, których dochody rozliczane są wyłącznie przez płatnika (np. pracodawcę, organ rentowy). Ponadto nie zostały osiągnięte w następstwie prowadzonej działalności gospodarczej. Przeczytaj niniejszy artykuł, aby dowiedzieć się więcej.

Przeczytaj również: Deklaracja podatkowa PIT-36

Obserwuj nas na Instagramie!

Kto ma obowiązek złożenia PIT-37?

PIT-37 składają osoby fizyczne, które spełniły łącznie następujące warunki:

– ich dochody (uzyskane ze źródeł położonych w kraju i podlegające rozliczeniu na zasadach ogólnych) zostały uzyskane wyłącznie za pośrednictwem płatnika,

  • nie prowadziły pozarolniczej działalności gospodarczej opodatkowanej na ogólnych zasadach przy zastosowaniu skali podatkowej oraz działów specjalnych produkcji rolnej,
  • nie są obowiązane doliczać dochodów uzyskanych przez małoletnie dzieci,
  • nie obniżają dochodów o straty z lat ubiegłych.

Co do zasady, niespełnienie któregokolwiek z powyższych warunków będzie obligowało do rozliczenia się na druku PIT-36, względnie PIT-38.

Jeśli chcesz założyć firmę lub przenieść jej siedzibę możesz to teraz zrobić przez Coworking Rynek 28,  Wirtualne biuro KrakówWirtualne biuro Poznań.

Sprawdź ofertę! Oferta.

Zmiany w PIT-37 za 2022/2023

W połowie roku zmiany w ustawodawstwie spowodowały, że PIT 37 za 2022 doznał kluczowych zmian, z czego nadrzędną z nich jest niższy próg podatkowy – z 17% na 12% PIT. Dodatkowo podatnicy, którzy dotychczas rozliczali się z Urzędem Skarbowym stosując do części swoich dochodów II próg podatkowy mogą odczuć ulgę w ich zobowiązaniu podatkowym. Stawkę w wysokości 32% PIT zapłacą osoby wobec dochodów przekraczających 120 000 zł.

Niestety zeznanie roczne wypełnione w trybie automatycznej akceptacji przez Urząd Skarbowy pozbawia podatnika możliwości przekazania części jego podatku na rzecz wspieranej organizacji pozarządowej. W 2023 możemy obdarować aż 1,5% PIT dla OPP.

PIT-37 – na podstawie jakich dokumentów?

PIT-37 powinien być wypełniony w oparciu o:

  • PIT-11 – na którym wykazywane są m.in. dochody z pracy, umów o dzieło/zlecenia, działalności wykonywanej osobiście, praw autorskich
  • PIT-40A/11A – na którym wykazywane są dochody z emerytur, rent oraz zasiłków pieniężnych)
  • PIT-R -na którym wykazywane są dochody z tytułu pełnienia obowiązków obywatelskich i społecznych.

Dochody, koszty uzyskania przychodu, zaliczki oraz składki na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne wykazane w powyższych PIT-ach należy przepisać do zeznania głównego PIT-37 do odpowiednich rubryk. Ponadto jeżeli w dwóch PIT-ach mamy wypełnione takie same rubryki, to w zeznaniu głównym podajemy kwotę zsumowaną z obu PIT-ów.

Do PIT rocznego można dołączyć PIT-D, w którym możemy odliczyć ulgi mieszkaniowe. Ponadto PIT-O, w którym odliczymy inne ulgi, np. przekazane darowizny, ulgę na dzieci, ulgę internetową.

Przeczytaj również, jak uniknąć kary, jeśli spóźnisz się ze złożeniem deklaracji podatkowej! – PIT po terminie – jak uniknąć kary?

Warte uwagi: Deklaracja podatkowa PIT-28

Jeśli chcesz założyć firmę lub przenieść jej siedzibę możesz to teraz zrobić przez Coworking Rynek 28,  Wirtualne biuro KrakówWirtualne biuro Poznań.

Sprawdź ofertę! Oferta.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *