Metody amortyzowania środków trwałych

Metody amortyzowania środków trwałych. W poprzednim artykule wyjaśniliśmy na czym polegają odpisy amortyzacyjne czyli amortyzacja podatkowa. Wiemy już, że to to bardzo opłacalna dla podatnika forma zaoszczędzenia pieniędzy. Na początku chcielibyśmy przypomnieć, że pisaliśmy również o innych formach finansowania:

Jeśli te formy wciąż są Ci obce, zachęcamy do przeczytania pozostałych artykułów o formach finansowania działalności.

Wracając do dzisiejszego tematu – nie ulega wątpliwości, że wszystkie środki trwałe prędzej czy później ulegają zniszczeniu. Decydując się na zakup jakiegokolwiek środka trwałego, musisz się liczyć z tym, że jego wartość będzie z czasem coraz niższa. Będzie się on w naturalny sposób zużywał. Amortyzacja polega na systematycznym odpisywaniu umówionej kwoty w koszty firmy, aż do całkowitego zużycia środka trwałego. Przeczytaj niniejszy artykuł, aby dowiedzieć się jakie są dostępne metody amortyzowania środków trwałych.

Metody amortyzowania – wprowadzenie

Odpisów amortyzacyjnych od środka trwałego dokonuje się drogą systematycznego, planowego rozłożenia jego wartości początkowej na ustalony okres amortyzacji. Czyli przewidywany okres użytkowania danego środka trwałego. Aby poprawnie określić przewidywany okres ekonomicznej użyteczności, należy ustalić, jak na zużycie środka trwałego wpływają następujące czynniki:

1. liczba zmian, na których pracuje środek trwały,
2. tempo postępu techniczno – ekonomicznego,
3. wydajność środka trwałego mierzona liczbą godzin jego pracy lub liczbą wytworzonych produktów albo innym właściwym miernikiem,

4. prawne lub inne ograniczenia czasu używania środka trwałego,
5. przewidywana przy likwidacji cena sprzedaży netto istotnej pozostałości środka trwałego.

Ustawa o rachunkowości nie precyzuje, jakimi metodami należy dokonywać odpisów amortyzacyjnych. Wybór metody należy do przedsiębiorcy. Mogą to być metody amortyzowania: liniowa, degresywna, naturalna lub progresywna, w zależności od zasad przyjętych przez jednostkę.

Jeśli chcesz założyć firmę lub przenieść jej siedzibę możesz to teraz zrobić przez Coworking Rynek 28,  Wirtualne biuro KrakówWirtualne biuro Poznań.

Sprawdź ofertę! Oferta.

Opis metod amortyzowania

1) Amortyzacja liniowa – to najpowszechniej stosowana przez przedsiębiorców metoda amortyzacji. Polega na równomiernym rozłożeniu odpisów amortyzacyjnych w czasie – każdego miesiąca wartość środka trwałego korygowana jest o takiej samej wielkości odpis amortyzacyjny. Przy tej metodzie obowiązują stawki amortyzacyjne z wykazu będącego załącznikiem do ustaw o podatku dochodowym.


2) Amortyzacja degresywna – metoda, która zakłada szybsze zużycie środka trwałego w początkowym okresie jego użytkowania. Umożliwia tym samym szybsze zaliczenie części wartości początkowej środka trwałego w koszty i obniżenie w ten sposób wysokości podatku dochodowego. Warunkiem obniżenia podatku jest jednak generowanie przez firmę dochodu w momencie włączenia środka trwałego do ewidencji. W jej przypadku odpisów amortyzacyjnych dokonuje się:

  • w pierwszym roku używania środka trwałego – przy zastosowaniu stawki podanej w wykazie stawek amortyzacyjnych podwyższonej o współczynnik nie wyższy niż 2,0,
  • następnych latach podatkowych – od jego wartości początkowej pomniejszonej o dotychczasowe odpisy amortyzacyjne, ustalone na początek kolejnych lat używania tego pojazdu.


3) Amortyzacja progresywna – metoda amortyzacji będąca przeciwieństwem amortyzacji degresywnej. W jej przypadku odpisy w początkowych miesiącach użytkowania są niższe od tych, które księgowane są wraz z upływającym okresem eksploatacji. Uzasadnione jest to tym, że koszty eksploatacji (np. koniecznych remontów) środka trwałego rosną wraz z upływem czasu.

4) Amortyzacja naturalna – metoda opierająca się na założeniu, że zużycie środka trwałego jest uzależnione od intensywności jego użytkowania. Jeśli kupujesz nową linię produkcyjną i zakładasz, że pozwoli Ci ona wyprodukować przez cały okres użytkowania X tysięcy sztuk produktu, odpisy amortyzacyjne kalkulujesz na podstawie rzeczywistej skali produkcji w danym miesiącu.

Warte uwagi: Struktura biznesplanu

Jeśli chcesz założyć firmę lub przenieść jej siedzibę możesz to teraz zrobić przez Coworking Rynek 28,  Wirtualne biuro KrakówWirtualne biuro Poznań.

Sprawdź ofertę! Oferta.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *