Zamknięcie działalności

Zamknięcie działalności może nastąpić z różnych przyczyn. Najczęściej dzieje się to wówczas, gdy firma nie przynosi pożądanych zysków albo kiedy u przedsiębiorcy wystąpi określona okoliczność – np. choroba, zmiana planów biznesowych, wyjazd. Zamknięcie firmy wymaga dopełnienia kilku obowiązków – nie wystarczy, że przestaniesz świadczyć usługi lub sprzedawać towary. Jak właściwie przeprowadzić zamknięcie działalności gospodarczej? Przeczytaj niniejszy artykuł, aby poznać procedurę zakończenia prowadzenia działalności gospodarczej.

Przeczytaj również: Zawieszenie działalności gospodarczej

Obserwuj nas na Instagramie!

Zamknięcie działalności w CEIDG

Zamknięcie działalności gospodarczej odbywa się praktycznie w ten sam sposób, co jej utworzenie. Zarówno w jednym, jak i drugim przypadku korzystamy bowiem z formularza CEIDG-1. Zakończenie działalności gospodarczej następuje w sytuacji, gdy we wniosku zakreślimy podpunkt 5 pola numer 01, czyli: wniosek o wykreślenie przedsiębiorcy z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej. Pamiętaj, że termin na złożenie dokumentu w urzędzie miasta wynosi maksymalnie 7 dni od daty faktycznej likwidacji przedsiębiorstwa.

Jeśli chcesz założyć firmę lub przenieść jej siedzibę możesz to teraz zrobić przez Coworking Rynek 28,  Wirtualne biuro KrakówWirtualne biuro Poznań.

Sprawdź ofertę! Oferta.

Zamknięcie działalności a ZUS

Po prawidłowym złożeniu wniosku CEIDG-1 do urzędu gminy jesteś zmuszony do przeprowadzania wyrejestrowania z ZUS.

Automatycznie jesteś wyrejestrowywany jako płatnik składek (ZUS ZWPA). Niezbędne jest jednak wyrejestrowania siebie i rodziny (ZUS ZCNA) oraz pracowników (ZUS ZWUA). Proces wyrejestrowania z ZUS należy przeprowadzić w przeciągu 7 dni od wygaśnięcia tytułu do ubezpieczeń.

Wyrejestrowanie z ZUS siebie i rodziny możesz przeprowadzić również podczas przeprowadzania likwidacji w CEIDG. Wyrejestrowanie z systemu pracowników musi natomiast odbywać się już bezpośrednio w ZUS.

Zamknięcie działalności a Urząd Skarbowy

Należy przygotować spisy z natury dla celów PIT i VAT oraz zestawienie towarów, środków trwałych oraz wyposażenia, które w dniu likwidacji pozostało na stanie firmy. Co istotne, zamiar sporządzenia spisu z natury należy zgłosić do właściwego naczelnika urzędu skarbowego na co najmniej 7 dni przed terminem sporządzenia dokumentu. Rozporządzenie MF określa również zakres podstawowych informacji i elementów, jakie muszą znaleźć się w spisie z natury. Jak wskazuje § 25, spis z natury powinien zawierać co najmniej dane takie jak:

  • “imię i nazwisko właściciela zakładu (nazwę firmy),
  • datę sporządzenia spisu,
  • numer kolejny pozycji arkusza spisu z natury,
  • szczegółowe określenie towaru i innych składników wymienionych w § 24,
  • jednostkę miary,
  • ilość stwierdzoną w czasie spisu,
  • cenę w złotych i groszach za jednostkę miary,
  • wartość wynikającą z przemnożenia ilości towaru przez jego cenę jednostkową,
  • łączną wartość spisu z natury oraz klauzulę “Spis zakończono na pozycji…”,
  • podpisy osób sporządzających spis oraz podpis właściciela zakładu (wspólników)”.

Na podstawie spisu należy także przygotować i złożyć ostatnią deklarację VAT-7 lub VAT-7K (zależnie od tego czy rozliczałeś się miesięcznie czy kwartalnie). Jeśli byłeś płatnikiem VAT to w ciągu 7 dni od likwidacji powinieneś złożyć do urzędu skarbowego deklarację VAT-Z, o wyrejestrowanie z VAT. W przypadku gdy korzystałeś z kas fiskalnych należy zrobić wydruk raportu dobowego i miesięcznego, a następnie złożyć do urzędu wniosek o dokonanie odczytu, a także wyrejestrowania kasy. Dokonanie odczytu odbywa się w obecności pracownika urzędu skarbowego. 

Warte uwagi: Podział na wydatki firmowe i prywatne

Jeśli chcesz założyć firmę lub przenieść jej siedzibę możesz to teraz zrobić przez Coworking Rynek 28,  Wirtualne biuro KrakówWirtualne biuro Poznań.

Sprawdź ofertę! Oferta.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *