Wewnętrzne źródła finansowania firmy

W poprzednim artykule pisaliśmy o zewnętrznych źródłach finansowania firmy. Jednakże zanim przedsiębiorstwo sięgnie po zewnętrze metody finansowania działalności warto rozważyć metody, które są bardziej dostępne. Mam na myśli finansowanie wewnętrzne. Wewnętrzne źródła finansowania to inaczej finansowanie przedsiębiorstwa z własnych środków, np. wypracowanego zysku. To podstawowa różnica między kapitałem własnym a obcym, kapitał własny pochodzi od przedsiębiorstwa lub jego udziałowców czy akcjonariuszy. Kapitał obcy jest pozyskiwany z zewnątrz, od instytucji, które nie są związane z przedsiębiorstwem. Dlatego zanim firma zdecyduje się na skorzystanie z pomocy zewnętrznej, warto, aby przeanalizowała obecną sytuację i skorzystała z finansowania wewnętrznego. Są to przede wszystkim:

wkład własny,
faktoring
amortyzacja.

W niniejszym artykule omówimy pokrótce każde z nich.

Przeczytaj również: Błędy początkujących przedsiębiorców – wystrzegaj się ich!

Wewnętrzne źródła – odpisy amortyzacyjne

Z definicji amortyzacja to koszt związany ze stopniowym zużywaniem się środków trwałych i zmniejszaniu ich wartości w czasie w związku z użytkowaniem. Wyjaśniając, środki trwałe to składniki majątku wykorzystywane w działalności gospodarczej. Należą do nich maszyny, urządzenia, środki transportu, budynki itp., o przewidywanym okresie używania dłuższym niż rok.

Podstawę, od której dokonuje się odpisów amortyzacyjnych stanowi wartość początkowa środka trwałego, czyli cena. Odpis polega na rozłożeniu kosztów związanych z jego zakupem na poszczególne miesiące przypadające na okres eksploatacji. W celu ustalenia okresu amortyzacji i rocznej stawki amortyzacyjnej, wylicza się okres ekonomicznej użyteczności środka trwałego. Odpisów amortyzacyjnych możesz dokonywać w równych ratach co miesiąc, co kwartał lub jednorazowo na koniec roku podatkowego.

Odpisy amortyzacyjne są elementem kosztów uzyskania przychodów. Oznacza to, że uwzględniając amortyzację w kosztach przychodów, zmniejszasz podstawę opodatkowania, a zatem płacisz niższy podatek.

Jeśli chcesz założyć firmę lub przenieść jej siedzibę możesz to teraz zrobić przez Coworking Rynek 28,  Wirtualne biuro KrakówWirtualne biuro Poznań.

Sprawdź ofertę! Oferta.

Wewnętrzne źródła finansowania firmy
Wewnętrzne źródła finansowania firmy

Wewnętrzne źródła – wkład własny

Wykorzystanie wkładu własnego jako źródła finansowania przedsiębiorstwa polega na uruchomieniu własnych środków, które dotychczas były gromadzone na prywatnych rachunkach. Rozwiązanie to jest najpopularniejsze i najbezpieczniejsze, ponieważ pozwala uchronić się przed ryzykiem wysokiego oprocentowania źródeł zewnętrznych. Co więcej, z wykorzystywania własnych środków nie trzeba się rozliczać. Nie występuje również przymus ewidencjonowania wydawanych środków.

Wewnętrzne źródła – faktoring

Przedsiębiorcy, którzy sprzedają z odroczonym terminem płatności, często wybierają faktoring jako swoje finansowanie wewnętrzne. Faktoring polega na wykupieniu przez firmę faktoringową (faktora) nieprzeterminowanych wierzytelności przedsiębiorcy (faktoranta), które ten wystawił swoim kontrahentom (odbiorcom). Dzięki temu, przedsiębiorca nie zamraża swoich finansów czekając nawet 60 dni na spłatę faktury przez kontrahenta, a od razu dostaje te pieniądze od faktora. Kontrahent rozlicza się z faktorem, który monitoruje spłatę. Firma, która korzysta z faktoringu, ma możliwość zainwestowania w rozwój czy uregulowania bieżących płatności. Faktoring kierowany jest do przedsiębiorstw, którym zależy przede wszystkim na zwiększeniu płynności finansowej.

Warte uwagi: Struktura biznesplanu

Jeśli chcesz założyć firmę lub przenieść jej siedzibę możesz to teraz zrobić przez Coworking Rynek 28,  Wirtualne biuro KrakówWirtualne biuro Poznań.

Sprawdź ofertę! Oferta.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *