Wewnętrzne źródło finansowania – faktoring

Bez wątpienia prowadzenie własnej firmy wiąże się z kosztami. Część z nich jest stała, zdarzają się jednak i te nieprzewidziane. Niezależnie od rodzaju kosztów, przedsiębiorstwo potrzebuje finansowania. Faktoring to forma…

Read More

Wewnętrzne źródła finansowania firmy

W poprzednim artykule pisaliśmy o zewnętrznych źródłach finansowania firmy. Jednakże zanim przedsiębiorstwo sięgnie po zewnętrze metody finansowania działalności warto rozważyć metody, które są bardziej dostępne. Mam na myśli finansowanie wewnętrzne.…

Read More