CIT-8

Spółka kapitałowa to prawna forma organizacji podmiotów gospodarczych, w której istotą funkcjonowania jest kapitał. Spółki kapitałowe to spółki akcyjne i z ograniczoną odpowiedzialnością. Ich ustrój reguluje ustawa Kodeks spółek handlowych. Obok spółek kapitałowych, prawo polskie wyróżnia spółki osobowe, o których pisaliśmy w poprzednim artykule.

Spółki kapitałowe są osobami prawnymi, ich kapitał oraz skład osobowy są zmienne, posiadają one odrębny od wspólników/akcjonariuszy majątek, a prowadzeniem spraw spółki i jej reprezentacją zajmują się odpowiednie organy, a nie wspólnicy.

Spółkami kapitałowymi są następujące spółki prawa handlowego:

1) spółka z ograniczoną odpowiedzialnością;

2) spółka akcyjna;

Przeczytaj niniejszy artykuł, aby dowiedzieć się więcej.

Warto, abyś przeczytał również nasz poprzedni artykuł o spółkach osobowych: Formy prawne – osobowe spółki handlowe

Spółki kapitałowe – regulacje prawne

Przepisy prawne, które regulują tworzenie, organizację, funkcjonowanie, rozwiązywanie, łączenie, podział i przekształcanie spółek kapitałowych, znajdują się w Kodeksie spółek handlowych.

Przepisy te można podzielić na:

1) przepisy ogólne, które dotyczą wszystkich spółek kapitałowych i regulują kwestie takie jak: spółka kapitałowa w organizacji, wkłady niepieniężne na kapitał zakładowy, zgoda innych organów spółki jako przesłanka skuteczności czynności prawnej dokonanej przez zarząd, rozwiązanie spółki przez sąd czy ujawnianie dokumentów i informacji;

2) przepisy regulujące poszczególne spółki kapitałowe;

3) przepisy regulujące łączenie się, podział i przekształcanie spółek z udziałem spółek kapitałowych;

4) przepisy poza Kodeksem spółek handlowych, które dotyczą spółek kapitałowych, np. Kodeks cywilny czy ustawa o komercjalizacji i prywatyzacji.

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (sp. z o.o.) to forma prawna działalności gospodarczej, która posiada osobowość prawną. Jeśli chcesz ją założyć, musisz  wnieść kapitał zakładowy, którego wartość wynosi 5000 zł. Ponadto wtedy Twoja odpowiedzialność majątkowa ogranicza się do wysokości wniesionego wkładu kapitału do spółki. Spółka z o.o. może być prowadzona w formie jednoosobowej oraz wieloosobowej.

W celu założenia tego rodzaju spółki niezbędne jest sporządzenie pisemnej umowy sp. z o.o. Musi ona mieć formę aktu notarialnego. W ciągu 6 miesięcy od podpisania umowy powinieneś dokonać wpisu spółki do KRS.

Ten rodzaj spółki musi prowadzić pełną księgowość, a co za tym idzie – składać sprawozdania finansowych. Ponadto wspólnicy muszą także uiszczać podatek PIT od wypłaconej dywidendy. W związku z tym wspólnicy spółki z o.o. poniekąd są podwójnie opodatkowani.

Spółki kapitałowe
Kapitałowe spółki handlowe

Spółka akcyjna

Ta forma prawna działalności gospodarczej jest najbardziej odpowiednia dla tych firm, które mają na celu wejście na giełdę. Do jej założenia wymagany jest kapitał zakładowy, którego wysokość wynosi co najmniej 100 000 zł. Kapitał zakładowy stanowi wkład założycieli, którzy stają się współwłaścicielami spółki, czyli akcjonariuszami. Spółka akcyjna odpowiada za swoje zobowiązania własnym majątkiem, a ryzyko akcjonariuszy ogranicza się do możliwości utraty wniesionego wkładu

Do założenia spółki akcyjnej wymagane jest:

  • sporządzenie pisemnej umowy spółki w formie aktu notarialnego przez jej założycieli,
  • wniesienie wkładu własnego przez akcjonariuszy,
  • ustanowienie zarządu i rady nadzorczej,
  • dokonanie wpisu w KRS.

Warte uwagi: Jednoosobowa działalność gospodarcza

Jeśli chcesz zarejestrować działalność gospodarczą lub przenieść jej siedzibę możesz to teraz zrobić przez Wirtualne biuro KrakówWirtualne biuro Poznań.

Sprawdź ofertę! Oferta.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *