Struktura biznesplanu

Każdy biznesplan powinien posiadać swoją dopracowaną i przemyślaną strukturę. Jak wspominaliśmy w poprzednim artykule – biznesplan związany jest z dokładnym przemyśleniem i zaplanowaniem działań, których podejmiesz się w ramach rozwijania swojej firmy. Struktura biznesplanu w dużej mierze uzależniona jest od wielkości przedsiębiorstwa, jak również celu w jakim jest on przygotowywany. Powinieneś poznać jego elementy już na wczesnym etapie działalności lub nawet przed jej założeniem. Ważne, aby przez cały okres prowadzenia firmy nie tracić ogólnej wizji i jej zarysu.  Bez wątpienia brak biznesplanu to łatwa droga do biznesowej porażki. Popieramy tę opinię. Zatem w jaki sposób rzetelnie przygotować się do prowadzenia własnej działalności? Odpowiedzią na to pytanie jest właśnie biznesplan!

Założenie własnej firmy to nie tylko rejestracja działalności. Co więcej przepis na sukces to pomysł + planowanie + strategia + wykonanie:

 • Pomysł to twoja koncepcja, czym chcesz się zająć w ramach prowadzonej działalności.
 • Planowanie to określenie, co musisz zrobić, żeby rozpocząć realizację swojego pomysłu.
 • Strategia to ustalenie, co jest ci potrzebne do osiągnięcia założeń i jak chcesz to zrobić.
 • Wykonanie to realizacja poszczególnych zadań, zgodnie z harmonogramem.

Przeczytaj niniejszy artykuł, aby dowiedzieć się jakie elementy powinien zawierać typowy biznesplan.

Przeczytaj również: Błędy początkujących przedsiębiorców – wystrzegaj się ich!

Cechy dobrego biznesplanu

Pamiętaj, aby twój biznesplan wyróżniał się takimi cechami, jak:

 1. Celowość – przystępując do pisania swojego biznesplanu pamiętaj o celu, który postawiłeś sobie na początku. Jasno sformułowany cel biznesowy pomoże ci szybciej zgromadzić niezbędne dane i  informacje. Dzięki temu łatwiej będzie ci wyciągnąć stosowne wnioski.
 2. Przejrzystość. Stwórz biznesplan, który w czytelny i przejrzysty sposób będzie opisywał twoje główne założenia biznesowe. Czytelny czyli taki, który będzie zawierał konkretne informacje dotyczące zakresu i charakteru planowanego przedsięwzięcia.
 3. Kompleksowość – staraj się zebrać jak najwięcej przydatnych informacji, które będziesz mógł następnie wykorzystać w swojej analizie biznesowej. Analiza planowanego przez ciebie przedsięwzięcia wymaga zwrócenia uwagi m.in. na takie zagadnienia, jak: charakterystyka konkurencji istniejącej na rynku, określenie grupy potencjalnych odbiorców, planowane nakłady inwestycyjne czy koszty prowadzenia firmy.
 4. Wiarygodność – to cecha będąca jednym z  fundamentów, w  oparciu o  który musisz przygotowywać biznesplan swojego przedsięwzięcia. Wiarygodność przedstawianych w  biznesplanie informacji można uzyskać m.in. poprzez opieranie się na danych z  ogólnie dostępnych rejestrów, statystyk, czy też badań rynkowych. Nie podawaj informacji lub danych, które nie mają pokrycia w rzeczywistości.
 5. Elastyczność. Przygotowany przez ciebie biznesplan powinien uwzględniać możliwość zmiany przyjętych założeń i  zastosowania nowych wartości, które będą odpowiadały aktualnej sytuacji na rynku.

Uwzględniając powyższe cechy masz możliwość stworzenia biznesplanu, który będzie opierał się na realnych założeniach.

Struktura biznesplanu – elementy

Podstawowe elementy, jakie należy uwzględnić w biznesplanie:

 1. Spis treści
 2. Streszczenie,
 3. Historia przedsiębiorstwa/ charakterystyka przedsiębiorstwa
 4. Charakterystyka oferowanych produktów i usług
 5. Analiza otocznia przedsiębiorstwa
 6. Marketing i sprzedaż
 7. Analiza finansowa

Jeśli chcesz założyć firmę lub przenieść jej siedzibę możesz to teraz zrobić przez Coworking Rynek 28,  Wirtualne biuro KrakówWirtualne biuro Poznań.

Sprawdź ofertę! Oferta.

Struktura – charakterystyka przedsiębiorstwa

To podstawowe informacje o firmie. Powinieneś napisać je w sposób czytelny, lecz zwięzły, krótki. W charakterystyce przedsiębiorstwa warto, abyś zamieścił:

 • swój życiorys zawodowy (wykształcenie, doświadczenie zawodowe i inne kwalifikacje),
 • lokalizację i obszar działania,
 • numer telefonu oraz adres do korespondencji,
 • rodzaj działalności (np. handel, produkcja, usługi),
 • przedmiot i zakres tej działalności,
 • formę organizacyjno-prawną.

Struktura – charakterystyka produktów i usług

W tej części swojego biznesplanu powinieneś wyjaśnić, co chcesz zaoferować. Ponadto zastanów się kto może być potencjalnym klientem, kogo zainteresuje Twój produkt lub usługa. Sporządzając opis skup się na koniecznych informacjach:

 • rodzaj oferowanego produktu/usługi,
 • jego nazwa,
 • cena produktu/usługi,
 • koszty jego wytworzenia,
 • jego ewentualna konkurencja,
 • jego główne cechy i zalety.

Analiza otoczenia

Chodzi tutaj zarówno o otoczenie wewnętrzne jak i zewnętrzne firmy. Ogólnie rzecz ujmując tworząc biznesplan należy w przypadku otoczenia zewnętrznego określić:

 • pozycję przedsiębiorstwa na rynku,
 • grupę potencjalnych nabywców (profil potencjalnego nabywcy)
 • konkurencję na rynku (ile firm sprzedaje tego typu produkty/usługi, ich udział w rynku itp.),
 • możliwość wejścia na rynek nowych konkurentów,
 • porównanie cen produktów/usługi z cenami firm konkurencyjnych,
 • mocne strony wyróżniające przedsiębiorstwo na tle konkurencji.

Natomiast w przypadku otoczenia wewnętrznego zaleca się, aby ta część opisywała sferę zarządzania firmą. W tej części należy scharakteryzować:

 • strukturę organizacyjną firmy,
 • system komunikacji,
 • politykę płacową, zatrudnienia i szkoleń,
 • system kontroli,
 • podział obowiązków między pracownikami,
 • kwalifikacje kadry zarządzającej oraz pozostałych pracowników itp.

Marketing i sprzedaż

Zawrzyj przede wszystkim informacje o branży i panujących w niej tendencji oraz charakterystykę konkurencji i głównych nabywców Twojego produktu lub usługi. Powinieneś poznać swoją konkurencję oraz potrzeby potencjalnych klientów. Dodatkowo zastanów się – Czym charakteryzuje się Twoja branża? Jaka jest przybliżona liczba potencjalnych klientów? Kim są główni nabywcy?

Analiza finansowa

Finansowy aspekt całego przedsięwzięcia i powinna zawierać m.in. takie dane jak:

 • nakłady niezbędne do rozpoczęcia realizacji projektu,
 • planowane przychody i koszty (szczegółowe),
 • wskaźniki finansowe obrazujące rentowność przedsiębiorstwa i przedsięwzięcia,
 • analiza przepływów pieniężnych,
 • analiza rachunku zysków i strat,
 • bilans,
 • informacje o ewentualnym zadłużeniu (wartość, źródło zadłużenia itp.).

Warte uwagi: Koszty – firmowe czyli jakie?

Jeśli chcesz założyć firmę lub przenieść jej siedzibę możesz to teraz zrobić przez Coworking Rynek 28,  Wirtualne biuro KrakówWirtualne biuro Poznań.

Sprawdź ofertę! Oferta.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *