umowa o dzieło

W związku z chęcią redukcji kosztów pracodawcy coraz częściej wolą zatrudniać pracowników w oparciu o umowy cywilnoprawne, w tym na umowę o dzieło. Umowa o dzieło jest jedną z często spotykanych umów, regulowanych przez Kodeks cywilny, stanowiących swego rodzaju formę zatrudnienia. Umowę o dzieło reguluje kodeks cywilny w tytule XV księgi trzeciej o zobowiązaniach (art. 627-646). Zgodnie z art. 627 kodeksu cywilnego przez umowę o dzieło przyjmujący zamówienie zobowiązuje się wykonać oznaczone dzieło, a zamawiający za nie zapłacić. Wysokość wynagrodzenia za wykonanie dzieła można określić przez wskazanie podstaw do jego ustalenia. Jeżeli strony nie określiły wysokości wynagrodzenia ani nie wskazały podstaw do jego ustalenia, poczytuje się w razie wątpliwości, że strony miały na myśli zwykłe wynagrodzenie za dzieło tego rodzaju. Przeczytaj niniejszy artykuł, aby dowiedzieć się więcej.

Przeczytaj również: Umowa o pracę – charakterystyka

Obserwuj nas na Instagramie!

Dane do umowy o dzieło

Aby umowa mogła być zawarta, potrzebne jest podanie w niej kilku podstawowych danych. Są to: 

 • Strony umowy (kto ją zawiera), 
 • Przedmiot umowy (co wykonasz), 
 • Sposób odbioru dzieła i jego wykorzystania przez zamawiającego,
 • Wynagrodzenie i sposób rozliczenia, 
 • Sposoby rozwiązania umowy o dzieło 
 • Ewentualne inne postanowienia (np. zakres odpowiedzialności). 

Do umów o dzieło stosuje się swobodę tworzenia umów, dlatego nie ma czegoś takiego jak jeden obowiązujący wzór umowy o dzieło. W zależności od potrzeb stron i przedmiotu umowy, każda umowa może brzmieć nieco inaczej. 

Jeśli chcesz założyć firmę lub przenieść jej siedzibę możesz to teraz zrobić przez Coworking Rynek 28,  Wirtualne biuro KrakówWirtualne biuro Poznań.

Sprawdź ofertę! Oferta.

Umowa o dzieło – cechy

Cechy umowy o dzieło:

 • nieosobiste świadczenie – osoba przyjmujące dzieło do wykonania nie musi wykonać go osobiście, odpowiada jednak za działania osób trzecich,
 • rękojmia za wykonanie dzieła – dziełobiorca ponosi odpowiedzialność z tytułu rękojmi za wady wykonanego dzieła,
 • umowa rezultatu – wykonanie umowy o dzieło stanowi osiągnięcie ostatecznego rezultatu. Rezultat umowy o dzieło może mieć charakter materialny i niematerialny,
 • odpłatność – umowa o dzieło jest umową odpłatną. Wynagrodzenie z umowy o dzieło jest najczęściej określane poprzez wskazanie podstawy do jego ustalenia,
 • brak szczególnej formy zawarcia umowy o dzieło – Kodeks cywilny nie zastrzega dla ważności umowy o dzieło żadnej konkretnej formy. Można ją więc zawrzeć chociażby ustnie.

Umowa o dzieło a składki i podatki

Umowa o dzieło nie stanowi obowiązkowego tytułu do objęcia ubezpieczeniem społecznym i zdrowotnym. W niektórych przypadkach pracodawca będzie miał obowiązek odprowadzania składek od wynagrodzenia na przykład w sytuacji zawarcia umowy o dzieło z własnym pracownikiem (z którym ma podpisaną umowę o pracę). Osoba wykonująca umowę o dzieło jest zobowiązana odprowadzać podatek dochodowy. W sytuacji gdy wynagrodzenie nie przekracza określonej sumy stosuje się zryczałtowany podatek dochodowy w wysokości 18%, po przekroczeniu rocznych dochodów ponad 85 528 zł wzrasta on do 32%.

Warte uwagi: Osoba fizyczna a osoba prawna

Jeśli chcesz założyć firmę lub przenieść jej siedzibę możesz to teraz zrobić przez Coworking Rynek 28,  Wirtualne biuro KrakówWirtualne biuro Poznań.

Sprawdź ofertę! Oferta.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *