ulga dla młodych

Zwolnienie z podatku do 26 lat w ramach programu “Bez PIT dla młodych“, czyli ulga dla młodych obowiązuje w Polsce od 1 sierpnia 2019 r. Dzięki tej uldze podatkowej młodzi nie płacą podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT) do kwoty 85.528 zł przychodów rocznie. Katalog przychodów objętych zwolnieniem z podatku do 26. roku życia sukcesywnie ulega poszerzeniu. Jednak w niektórych sytuacjach trzeba zapłacić podatek dochodowy i złożyć rocznego PIT-a. Przeczytaj niniejszy artykuł, aby dowiedzieć się więcej.

Przeczytaj również: Ulga dla samotnego rodzica – zmiany 2022

Obserwuj nas na Instagramie!

Czym jest ulga dla młodych?

Zwolnienie z opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych (PIT) wynagrodzeń uzyskiwanych od 1 sierpnia 2019 roku, dotyczy osób młodych, które nie ukończyły jeszcze 26. r.ż.

Ulga dla młodych dotyczy jednak wyłącznie przychodów uzyskiwanych na podstawie:

 1. Umowy o pracę (tzw. stosunek pracy),
 2. Pracy nakładczej,
 3. Spółdzielczego stosunku pracy,
 4. Umów zlecenia.

Jeśli chcesz założyć firmę lub przenieść jej siedzibę możesz to teraz zrobić przez Coworking Rynek 28,  Wirtualne biuro KrakówWirtualne biuro Poznań.

Sprawdź ofertę! Oferta.

Ulga dla młodych – co w praktyce oznacza?

W 2022 r. nie trzeba zatrudniającemu składać oświadczenia o korzystaniu z ulgi dla młodych. Zwolnienie podatkowe stosuje się automatycznie od pierwszej wypłaty wynagrodzenia w 2022 r. Chyba że pracownik przedstawiłby oświadczenie przeciwne, tzn., że nie chce korzystać z ulgi. Tylko w takim przypadku pracodawca pobierać będzie zaliczki na podatek.  Ulga dla młodych oznacza w praktyce, że:

 1. Jeśli zarabiać będziemy 7127 zł brutto miesięcznie (12*7127 = 85.528 zł) – podatek nie wystąpi. Limit jest jednak roczny a zatem również krótsze umowy z wyższymi wynagrodzeniami nie podlegają pod podatek o ile tylko łącznie nie przekroczono 85.528 zł.
 2. Limit zwolnienia to kwota przychodu, a zatem kwoty brutto. Oznacza to, że dochód wypłacany bez podatku (kwota “na rękę”) będzie niższa niż 85.528 zł. O ile osoba do 26 r.ż musi opłacać składki ubezpieczeniowe.
 3. Do limitu liczą się wyłącznie wynagrodzenia ze stosunku służbowego, stosunku pracy, pracy nakładczej, spółdzielczego stosunku pracy oraz umów zlecenia. Oznacza to, że studenckie umowy stażowe, umowy o praktyki absolwenckie, zasiłki dla bezrobotnych i inne świadczenia wypłacane na innej podstawie nie podlegają temu zwolnieniu,  
 4. Dla ustalenia limitu nie mają znaczenia koszty uzyskania przychodów, inne ulgi podatkowe. Liczy się kwota brutto wynagrodzenia, jaka jest wpisana w umowie o pracę (zlecenie),
 5. Limit jest łączny dla wszystkich umów o pracę, zlecenie; podatnik musi pilnować, aby limitu nie przekroczyć,
 6. Łączenie różnych źródeł przychodów nie ogranicza prawa do ulgi. Możliwe jest np. prowadzenie działalności gospodarczej oraz korzystanie z ulgi dla młodych w związku z umową o pracę. Oczywiście w stosunku do wynagrodzenia z umowy
 7. Ulga dla młodych dotyczy wyłącznie szeregu wynagrodzeń. Oznacza to, że opodatkowane (poza ulgą dla młodych) pozostaną np.:
  1. Zasiłek chorobowy, macierzyński, rehabilitacyjny, dla bezrobotnych,
  2. Kwoty odpraw, odszkodowań za skrócenie okresu wypowiedzenia, za nieprawidłowe rozwiązanie umowy o pracę,
  3. Niektóre świadczenia alimentacyjne na rzecz osób po 25 r.ż (gdy są pozasądowe, lub sądowe – ponad 700 zł miesięcznie),
  4. część stypendiów.
 8. W stosunku do nadwyżki ponad 85.528 zł dopuszczalne jest korzystanie z kwoty zmniejszającej podatek. W efekcie jeszcze do 8.000 zł dochodu (a nie przychodu, czyli po odliczeniu kosztów podatkowych) skorzysta z braku opodatkowania.

Warte uwagi: Ulga prorodzinna w zeznaniu rocznym

Jeśli chcesz założyć firmę lub przenieść jej siedzibę możesz to teraz zrobić przez Coworking Rynek 28,  Wirtualne biuro KrakówWirtualne biuro Poznań.

Sprawdź ofertę! Oferta.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *