ulga prorodzinna

Z początkiem stycznia 2022 r. wprowadzono wiele zmian podatkowych związanych z reformą Nowego Ładu. Ulga prorodzinna, inaczej nazywana również ulgą na dziecko, jest najczęściej występującym odliczeniem podatkowym w rozliczeniu PIT. Korzystają z niej rodzice małoletnich dzieci, opiekunowie prawni oraz osoby pełniące funkcję rodzin zastępczych.  Aby jednak skorzystać z ulgi na dziecko, konieczne jest spełnienie określonych warunków. To, jaka będzie jej wysokość natomiast, zależne będzie od ilości dzieci uprawnionych do ulgi. Odliczenie ulgi w zeznaniu pozwala uzyskać zwrot podatku z tytułu wychowania dzieci.

Zgodnie z ustawą o podatku dochodowym każda osoba osiągająca przychód opodatkowany jest zobowiązana do rozliczenia zeznania rocznego za poprzedni rok kalendarzowy i złożenia dokumentu w odpowiednim Urzędzie Skarbowym ze względu na miejsce jego zamieszkania w wyznaczonym terminie.

W zeznaniu podatkowym za rok 2022 możliwe jest nie tylko odliczenie tej ulgi od podatku – istnieje także możliwość zwrotu niewykorzystanej ulgi, jeśli zbyt niskie zarobki nie pozwoliły podatnikowi na skorzystanie z niej. Zeszłoroczne zasady korzystania z ulgi prorodzinnej nie uległy w tym roku żadnym zmianom i wciąż pozostają aktualne. Przeczytaj niniejszy artykuł, w którym w prosty sposób przedstawiamy najważniejsze informacje dotyczące ulgi na dziecko, rozliczanej w deklaracjach składanych za 2022 rok. 

Przeczytaj również: Urlop okolicznościowy – dodatkowe wolne dni?

Obserwuj nas na Instagramie!

Dla kogo ulga prorodzinna?

Prawo do ulgi przysługuje ci, jeżeli jesteś rodzicem, opiekunem prawnym lub pełnisz funkcję rodziny zastępczej i uzyskałeś dochody opodatkowane według skali podatkowej. Z ulgi nie możesz natomiast skorzystać , jeżeli uzyskujesz wyłącznie dochody:

  • opodatkowane 19% podatkiem liniowym z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej bądź działów specjalnych produkcji rolnej,
  • opodatkowane zryczałtowanym podatkiem dochodowym (ryczałtem ewidencjonowanym, kartą podatkową).

Jeżeli jednak oprócz ww. dochodów (przychodów) uzyskujesz w roku podatkowym także dochody opodatkowane według skali podatkowej (np. wynagrodzenie za pracę, zasiłek chorobowy, dochody z najmu prywatnego), to w zeznaniu podatkowym składanym w celu rozliczenia tych dochodów masz prawo wykazać kwotę przysługującej do odliczenia ulgi.

 Z ulgi mogą skorzystać rodzice, których dzieci są:

  • małoletnie;
  • otrzymujące zasiłek (dodatek) pielęgnacyjny lub rentę socjalną – bez względu na ich wiek;
  • do ukończenia 25. roku życia, które uczą się lub studiują. Jeżeli w poprzednim roku nie uzyskały dochodów wyższych niż dwunastokrotność kwoty renty socjalnej (16 061,28 zł). Za dochód dziecka rozumie się przychód pomniejszony o koszty uzyskania przychodów. Do dochodów tych nie wlicza się renty.

Jeśli chcesz założyć firmę lub przenieść jej siedzibę możesz to teraz zrobić przez Coworking Rynek 28,  Wirtualne biuro KrakówWirtualne biuro Poznań.

Sprawdź ofertę! Oferta.

Odliczenie ulgi na dziecko a relacje rodzinne

Odliczenie ulgi na dziecko dotyczy łącznie obojga rodziców, opiekunów prawnych dziecka albo rodziców zastępczych pozostających w związku małżeńskim. Mogą oni odliczyć od podatku kwotę ulgi prorodzinnej w dowolnej proporcji przez nich ustalonej. Jednakże co w przypadku braku porozumienia między podatnikami, którzy zgodnie z rozstrzygnięciem sądu sprawują tzw. opiekę naprzemienną? Ponadto gdy miejsce zamieszkania dziecka jest takie samo jak miejsce zamieszkania obojga rodziców? Wtedy kwotę tę podatnicy odliczają w częściach równych.

W pozostałych przypadkach odliczenie w wysokości 100% stosuje podatnik, u którego dziecko ma miejsce zamieszkania.

Ulga prorodzinna a zmiany Polskiego Ładu

Zmieni się warunek otrzymywania rekompensaty za niewykorzystaną ulgę na dzieci. Zmiany również skierowane są m.in. do rodziców wychowujących jedynaków, rozwodników i rodziców pozostających w separacji. Dotychczas zwrot ulgi był przyznawany do wysokości zapłaconych składek zdrowotnych i społecznych. Z ulgi  mógł również skorzystać rodzic, który ze względu na niskie dochody nie opłacał podatku dochodowego.  Dzięki czemu uzyskiwał zwrot niewykorzystanej ulgi w pełnej wysokości uzależnionej od liczby dzieci. Kwota odliczenie nie uległa zmianom, w dalszym ciągu pozostanie w tej samej wysokości a mianowicie:

  • 1112,04 zł w skali roku na pierwsze i drugie dziecko,
  • 2000,04 zł rocznie na trzecie dziecko,
  • 2700 zł rocznie na każde kolejne dziecko.

W ramach przepisów została podwyższona kwota wolna od podatku z 8 000 zł do 30 000 zł. To wypływa bezpośrednio na wysokość opłacanych składek społecznych przez osoby otrzymujące wynagrodzenie do 2500 zł netto miesięcznie. Co więcej, osoby te zwolnione są z opłacania zaliczek na podatek dochodowy. Według nowych zasad, podatnik osiągający niskie zarobki uzyska zwrot ulgi tylko i wyłącznie do wartości opłaconych przez niego składek na ubezpieczenie społeczne z pominięciem składki zdrowotnej, która nie podlega odliczeniu.  Spowoduje to, że mniejsza liczba podatników będzie mogła odliczyć ulgę prorodzinną w pełnej wysokości.

Warte uwagi: Urlop rodzicielski jako przedłużenie macierzyńskiego

Jeśli chcesz założyć firmę lub przenieść jej siedzibę możesz to teraz zrobić przez Coworking Rynek 28,  Wirtualne biuro KrakówWirtualne biuro Poznań.

Sprawdź ofertę! Oferta.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *