Podatek PIT

Opłacanie podatków to jeden z najważniejszych obowiązków zarówno osób pracujących etatowo, jak i prowadzących działalność gospodarczą. Wysokość podatków wykazywania jest na określonych deklaracjach, które następnie składa się do właściwego urzędu skarbowego. Czym jest podatek PIT? Przeczytaj niniejszy artykuł, aby dowiedzieć się więcej.

Przeczytaj również: Ulga podatkowa dla krwiodawców

Obserwuj nas na Instagramie!

 Podatek PIT – wyjaśnienie

Podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT – ang. Personal Income Tax) zalicza się do grupy podatków bezpośrednich. Co to oznacza? Podmiotem opodatkowanym jest jednostka (osoba fizyczna), która uzyskuje określone przychody.  Potocznie określenie PIT utożsamia się z deklaracją podatkową jaką podatnicy podatku dochodowego od osób fizycznych składać muszą okresowo do organów skarbowych przedstawiając wysokość wyliczonego podatku oraz kwot, które posłużyły do jego wyliczenia.

Istnieją grupy przychodów, których osiągnięcie nie podlega opodatkowaniu lub pozostaje z tego opodatkowania zwolnione. W przypadku tych grup przychodów podatnik nie musi składać deklaracji PIT i wykazywać ich przed organami podatkowymi.

Podatek PIT pobiera się zarówno od polskich rezydentów podatkowy, jak i od osób nie posiadających polskiej rezydencji podatkowej. Jaka istnieje między nimi  różnica? W przypadku tych pierwszych podatek pobiera się od całości przychodów. Natomiast jeśli chodzi o osoby fizyczne, które nie posiadają polskiej rezydencji podatkowej – podatek pobiera się wyłącznie od przychodów uzyskanych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Jeśli chcesz założyć firmę lub przenieść jej siedzibę możesz to teraz zrobić przez Coworking Rynek 28,  Wirtualne biuro KrakówWirtualne biuro Poznań.

Sprawdź ofertę! Oferta.

Jaka jest stawka podatku PIT?

Podatek dochodowy od osób fizycznych kształtuje się w kilku grupach, dla których wartość stawki (stopy procentowej) zależna jest od rodzaju – źródła przychodów. Stawka może być zależna od formy opodatkowania podatkiem.

Obecnie przy opodatkowaniu progresywnym – według skali podatkowej obowiązują stawki 17%, a po przekroczeniu podstawy w kwocie 85,528 zł – 32% podatku. W przypadku formy liniowej opodatkowania stosuje się 19% stawkę podatku. Natomiast w przypadku opodatkowania ryczałtowego stosuje się stawki 2%, 3%, 5,5%, 8,5%, 10%, 17%, 20%. W przypadku opodatkowania przychodów z kapitałów pieniężnych – obowiązuje 19% stawka podatku.

Jak rozliczyć podatek PIT?

Rozliczenie PIT polega na przygotowaniu i złożeniu rocznej deklaracji podatkowej PIT. Deklaracja jest podstawą do zapłaty podatku lub domagania się zwrotu nadpłaty wynikającej z nadwyżki wpłaconych zaliczek na podatek ponad wartość podatku wynikającego z rocznej deklaracji PIT. Rozliczenie podatku musi być przeprowadzone w odpowiedni sposób oraz w odpowiedniej formie.

Po pierwsze, rozliczyć PIT należy na prawidłowym formularzu. W zależności od tego, czy zaliczki na podatek opłacane są samodzielnie czy robi to inny podmiot za podatnika (np. zaliczki opłaca zakład pracy), podatnik wybiera odpowiedni druk PIT. Dodatkowo istotne jest jakiego rodzaju przychody rozliczane są w deklaracji PIT.

Po drugie, po wyborze deklaracji wskazać należy przychody, koszty, dochody, kwotę wolną oraz ulgi i odliczenia przysługujące podatnikowi i osiągnięte w danym roku. Obowiązuje system rocznego rozliczenia i deklarowania przychodów i odliczeń.

Rozliczenie PIT należy opatrzyć podpisem. Możesz skorzystać też z nowej usługi Twój e-PIT gdzie na portalu podatkowym poddatki.gov.pl czeka na Ciebie wstępnie przygotowany ePIT, który wystarczy sprawdzić, uzupełnić i możesz go wysłać elektronicznie lub wydrukować i złożyć w sposób tradycyjny.

Warte uwagi: Ulga abolicyjna – ograniczenie

Jeśli chcesz założyć firmę lub przenieść jej siedzibę możesz to teraz zrobić przez Coworking Rynek 28,  Wirtualne biuro KrakówWirtualne biuro Poznań.

Sprawdź ofertę! Oferta.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *