Deklaracja podatkowa PIT-38

Zyski z kapitałów pieniężnych uzyskane przez inwestorów prywatnych (z gry na giełdzie) podlegają obowiązkowi rozliczenia w rocznym zeznaniu podatkowym na formularzu PIT-38. Dochód opodatkowany jest ryczałtem w wysokości 19%. Przeczytaj niniejszy artykuł, aby dowiedzieć…

Read More

Deklaracja podatkowa PIT-37

Podatnicy najczęściej rozliczają się ze swoim Urzędem Skarbowym za pośrednictwem druku PIT-37. Jest to deklaracja podatkowa przeznaczona dla podatników, których dochody rozliczane są wyłącznie przez płatnika (np. pracodawcę, organ rentowy).…

Read More

Deklaracja podatkowa PIT-36

Podatek dochodowy jest obowiązkowym świadczeniem pieniężnym osób prawnych lub osób fizycznych na rzecz skarbu państwa. Jego wysokość zależna jest od osiągniętych przychodów oraz poniesionych kosztów, jak i innych możliwych odliczeń. W…

Read More

Deklaracja podatkowa PIT-28

Deklarację PIT-28 muszą wypełnić osoby i spółki (cywilne lub jawne), uzyskujące przychody ewidencjonowane opodatkowane w formie ryczałtu, np. z tytułu umowy najmu. Przeczytaj niniejszy artykuł, aby dowiedzieć się więcej. Przeczytaj również:…

Read More

Deklaracja podatkowa PIT-6

Podatnicy, którzy rozliczają się z Urzędem Skarbowym z tytułu dochodów pochodzących z działów specjalnych produkcji rolnej są zobowiązani do złożenia szczególnej deklaracji podatkowej do Urzędu Skarbowego. Jest to deklaracja PIT-6…

Read More

Zerowy PIT, co oznacza?

Wszystkie osoby pracujące legalnie na terenie Polski muszą liczyć się z koniecznością ponoszenia kosztów licznych danin publicznych. W tym podatku dochodowego od osób fizycznych. Składanie deklaracji podatkowych nie jest najłatwiejszym…

Read More

Formularz PIT – rodzaje

W poprzednim artykule wyjaśniliśmy czym jest podatek PIT. Ponadto ile wynosi w zależności od źródeł dochodów oraz w jaki sposób go rozliczyć. Chcąc wypełnić obowiązek rozliczenia podatku dochodowego za 2022 rok, w…

Read More

Podatek PIT – podstawowe informacje

Opłacanie podatków to jeden z najważniejszych obowiązków zarówno osób pracujących etatowo, jak i prowadzących działalność gospodarczą. Wysokość podatków wykazywania jest na określonych deklaracjach, które następnie składa się do właściwego urzędu…

Read More

Deklaracje podatkowe – czyli co?

Opłacanie podatków to jeden z najważniejszych obowiązków zarówno osób prowadzących działalność gospodarczą, jak i pracowników etatowych. Wysokość podatków wykazywania jest na określonych deklaracjach, które następnie składa się do właściwego urzędu…

Read More

Ulga podatkowa dla krwiodawców

Oddajesz krew lub zamierzasz to wykonać? Jeśli tak, to zapewne słyszałeś, że możliwe jest odliczanie krwi od podatku. Ulga podatkowa - jak to zrobić oraz jaka jest wysokość ulgi z…

Read More