CIT-ST

Przedsiębiorcy zobowiązani są m.in. do terminowego regulowania składek do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Warto pamiętać, że zapłacone składki ZUS można odpisać od dochodu bądź podatku.

Przeczytaj niniejszy artykuł, aby dowiedzieć się więcej.

Przeczytaj również: Na co zwrócić uwagę przy wyborze formy opodatkowania?

Składki ZUS a terminy

Każda osoba prowadząca firmę zobowiązana jest w odpowiednich terminach opłacać składki. Termin zapłaty składek uzależniony jest od tego, czy dany przedsiębiorca zatrudnia pracowników, czy też opłaca składki wyłącznie za siebie. Składki ZUS powinny zostać opłacone:

  • do 5. dnia następnego miesiąca – w przypadku jednostek i zakładów budżetowych oraz gospodarstw pomocniczych;
  • do 10. dnia następnego miesiąca – w odniesieniu do osób fizycznych, które opłacają składkę wyłącznie za siebie;
  • do 15. dnia następnego miesiąca – obowiązek ten dotyczy pozostałych podatników.

Jeśli chcesz założyć firmę lub przenieść jej siedzibę możesz to teraz zrobić przez Wirtualne biuro KrakówWirtualne biuro Poznań.

Sprawdź ofertę! Oferta.

Składki ZUS jako koszty podatkowe
Składki ZUS jako koszty podatkowe

Koszty firmy

Składki na ubezpieczenie społeczne osoby prowadzącej pozarolniczą działalność gospodarczą mogą stanowić koszt uzyskania przychodu z tej działalności. Jest jednak pewien warunek. Aby składki na ubezpieczenie społeczne mogły zostać uznane za koszt podatkowy, muszą zostać opłacone. Co za tym idzie, składki na ubezpieczenie społeczne przedsiębiorca zaliczy do kosztów dopiero w miesiącu ich faktycznego opłacenia.

Składki ZUS – odliczać od dochodu?

Wiele osób prowadzących działalność gospodarczą odlicza składki ZUS od dochodu. Jednak czy jest to dla nich opłacalne? Przeanalizujmy, co jest bardziej korzystne. Składki ZUS na własne ubezpieczenie, przedsiębiorca może potraktować na dwa różne sposoby. Z przepisów wynika, iż składki ZUS mogą być potraktowane dwojako:

  • jako odliczenie od dochodu lub
  • jako koszt uzyskania przychodu.

W tym pierwszym przypadku (odliczenie od dochodu), składek ZUS nie wykazujesz w księdze przychodów i rozchodów, a odliczasz je dopiero w rozliczeniu miesięcznym od obliczonego wcześniej dochodu. W drugim przypadku składki na ubezpieczenie społeczne traktujesz jako koszt uzyskania przychodów, wykazując je w podatkowej księdze przychodów i rozchodów.

Wybór jednej z dwóch powyższych metod nie jest obojętny podatkowo. Jeżeli zdecydujesz się nie wykazywać składek ZUS jako kosztu, a zamiast tego odliczysz je od dochodu, pamiętaj że jest to możliwe tylko, gdy ten dochód jest dodatni. W przypadku zaś osiągnięcia straty, składek ZUS nie odliczymy w ogóle, gdyż nie będzie ich od czego odliczyć.

Jeżeli natomiast zdecydujesz się na zaliczanie składek ZUS do kosztów, składki te możesz uwzględnić zawsze, nawet wówczas gdy osiągasz stratę. Składki ZUS zaliczone w koszty nie tylko bowiem pomniejszają dochód, ale mogą również powiększyć stratę.

Stratę podatkową możesz rozliczyć w kolejnych 5 latach podatkowych. Jeżeli w roku bieżącym wykażesz stratę, a w kolejnych latach osiągniesz dochód, to te dochody w latach kolejnych możesz pomniejszyć o stratę z przeszłości (w jednym roku można jednak odliczyć nie więcej niż 50% straty). Dzięki temu w latach kolejnych obniżysz podatek do zapłaty.

Warte uwagi: Forma opodatkowania – wybór

Jeśli chcesz założyć firmę lub przenieść jej siedzibę możesz to teraz zrobić przez Wirtualne biuro KrakówWirtualne biuro Poznań.

Sprawdź ofertę! Oferta.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *