PIT-37

Jak już pisaliśmy w poprzednim artykule – każdy przedsiębiorca, który rozpoczyna prowadzenie własnej pozarolniczej działalności gospodarczej, musi opłacać składki ZUS. Terminowe opłacanie składek do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych to jeden z obowiązków przedsiębiorców.

W momencie rozpoczęcia wykonywania działalności gospodarczej, jako początkujący przedsiębiorca podlegasz obowiązkowemu ubezpieczeniu: emerytalnemu, rentowemu, zdrowotnemu i wypadkowemu. Dodatkowo, możesz dobrowolnie opłacać również ubezpieczenie chorobowe. Przeczytaj niniejszy artykuł, aby dowiedzieć się jakie składki jesteś zobowiązany płacić.

Przypominamy, że w poprzednim artykule omówiliśmy składki na ubezpieczenie społeczne (emerytalne, rentowe, chorobowe, wypadkowe). Natomiast w tym artykule zajmiemy się ubezpieczeniem zdrowotnym oraz Funduszem Pracy.

Przeczytaj również: Składki ZUS na ubezpieczenie przedsiębiorcy

Ubezpieczenie zdrowotne 

Ten rodzaj ubezpieczenia daje Ci prawo do korzystania z bezpłatnych świadczeń opieki zdrowotnej w publicznej służbie zdrowia. Mam na myśli szpitale, przychodnie, ale również prywatne placówki medyczne, które zawarły specjalne umowy z Narodowym Funduszem Zdrowia (NFZ). Takie placówki są oznaczone logotypem NFZ. Składka zdrowotna pobierana jest przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych i przekazywana do Narodowego Funduszu Zdrowia. Ubezpieczenie to ma na celu zachowanie zdrowia, ochronę przed urazami czy skutkami chorób, a także leczenie

Podstawą wymiaru składki na ubezpieczenie zdrowotne jest kwota, która nie może być niższa niż 75% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w IV kwartale ubiegłego roku. Wysokość składki zdrowotnej wynosi 9% podstawy. Ważną informacją jest, iż jej część można odliczyć od podatku. Sposób ustalenia podstawy wymiaru składki w głównej mierze zależy natomiast od formy opodatkowania i tak przy wyborze:

 • skali podatkowej i podatku liniowego – podstawą jest osiągany dochód;
 • karty podatkowej – podstawa to minimalne wynagrodzenie;
 • ryczałtu – podstawa zależy od osiąganego przychodu:
  • firm o rocznych przychodach do 60 tys. zł miesięczna podstawa składki zdrowotnej wyniesie 60% przeciętnego wynagrodzenia;
  • dla przychodów do 300 tys. zł – 100% przeciętnego wynagrodzenia;
  • dla przychodów wyższych – 180% przeciętnego wynagrodzenia.

Jeśli chcesz założyć firmę lub przenieść jej siedzibę możesz to teraz zrobić przez Wirtualne biuro KrakówWirtualne biuro Poznań.

Sprawdź ofertę! Oferta.

Składki ZUS na ubezpieczenie przedsiębiorcy
Składki ZUS na ubezpieczenia przedsiębiorcy – część II

Fundusz Pracy

Fundusz Pracy jest państwowym funduszem celowym. Służy on finansowaniu zadań polegających na: promocji zatrudnienia, łagodzeniu skutków bezrobocia oraz aktywizacji zawodowej, m.in. poprzez:

 • zasiłki dla bezrobotnych
 • dodatki aktywizacyjne;
 • koszty kształcenia zawodowego i ustawicznego.

Podstawą wymiaru składki na Fundusz Pracy jest ta sama kwota, która obowiązuje przy wyliczaniu składek na ubezpieczenia społeczne. Czyli – osoby prowadzące działalność gospodarczą mają obowiązek opłacać składki ZUS na Fundusz Pracy tylko wtedy, gdy ustalane są one od kwot stanowiących podstawę wymiaru składek na ubezpieczenie społeczne. Ponadto wynoszą one w przeliczeniu na okres miesiąca co najmniej równowartość minimalnego wynagrodzenia za pracę.

Jednakże osoby rozpoczynające prowadzenie działalności gospodarczej, które korzystają z preferencyjnych zasad opłacania składek, nie muszą opłacać Funduszu Pracy, ponieważ jej podstawa wymiaru składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe jest niższa niż kwota minimalnego wynagrodzenia (w 2022 r. jest to 3010 zł). Co więcej, przedsiębiorcy: kobieta po 55 roku życia oraz mężczyzna po 60 są zwolnieni z obowiązku opłacania składek na Fundusz Pracy.

Składkę na Fundusz Pracy przedsiębiorcy ustalają za siebie i za osoby współpracujące od podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe. W 2022 r. stopa procentowa składki na Fundusz Pracy wynosi 2,45% podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe. Od stycznia 2022 wartość składki na Fundusz Pracy wynosi  87,05 zł.

Warte uwagi: Na co zwrócić uwagę przy wyborze formy opodatkowania?

Jeśli chcesz założyć firmę lub przenieść jej siedzibę możesz to teraz zrobić przez Wirtualne biuro KrakówWirtualne biuro Poznań.

Sprawdź ofertę! Oferta.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *