PIT-37

Jeśli prowadzisz jednoosobową działalność gospodarczą i rozliczasz ją według skali podatkowej (na zasadach ogólnych) lub podatkiem liniowym, możesz odliczyć koszty uzyskania przychodu. Tak zwane ,,wrzucanie w koszty’’ to inaczej mówiąc pomniejszanie przychodu firmy o poniesione koszty. Oczywiście tego efektem jest dochód. Wyjaśniając – to właśnie dochód podlega opodatkowaniu (podatek dochodowy). Z tego powodu, jako przedsiębiorca, powinieneś generować koszty firmy. Dzięki nim rozwijasz swoją firmę, a dodatkowo obniżasz wysokość podatku dochodowego do odprowadzenia. Ponadto, wydatek, który jest kosztem uzyskania przychodu, zazwyczaj pozwala także odliczyć VAT. Warto zatem generować ich jak najwięcej! Pamiętaj jednak, że Urząd Skarbowy może podczas kontroli sprawdzić celowość Twoich wydatków.

O różnych formach opodatkowania pisaliśmy tutaj: Formy opodatkowania – wybór

Koszty firmowe – podstawowe informacje

Koszty firmowe to wydatki, które służą do uzyskania przychodu z prowadzonej przez Ciebie działalności. Dodatkowo są one również zabezpieczeniem źródła tego przychodu. Zaliczając wydatki do kosztów powinieneś kierować się przede wszystkim zdrowym rozsądkiem. Nie ma sensu za wszelką cenę generować wydatków. Bez wątpienia lepiej, abyś dokonywał zakupów na firmę, które później będziesz mógł sensownie wykorzystać i uzasadnić. Niestety, to że Twoim zdaniem wydatek zalicza się do kosztów uzyskania przychodów nie oznacza, że kontrolujący podzielą Twoją opinię. W trakcie kontroli podatkowej, kontroler może poprosić Cię o udowodnienie, że dany wydatek spełnia określone kryteria. Niestety, oprócz tego powinieneś zwrócić uwagę na przepisy, które czasami wykluczają zaliczenie danego wydatku do kosztów firmowych.

Ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych zawiera spis wydatków, które z założenia nie mogą stanowić kosztów uzyskania przychodów. Przed ujęciem wydatku w Podatkowej Księdze Przychodów i Rozchodów powinieneś sprawdzić, czy nie znajduje się on na tej liście.

Jeśli chcesz założyć firmę lub przenieść jej siedzibę możesz to teraz zrobić przez Coworking Rynek 28,  Wirtualne biuro KrakówWirtualne biuro Poznań.

Sprawdź ofertę! Oferta.

Czego nie wrzucimy w koszty firmy?

W kosztach podatkowych nie mogą się znaleźć wydatki wymienione w art. 23 ustawy, czyli w katalogu wydatków niestanowiących kosztów uzyskania przychodów. W myśl tego artykułu kosztami uzyskania przychodów nie są, m.in.:

 • wydatki na reprezentację,
 • odsetki z tytułu nieterminowej spłaty zobowiązań podatkowych i budżetowych,
 • wydatki na spłatę rat pożyczek i kredytów (kosztem może być jedynie część odsetkowa raty pożyczki, jeżeli została faktycznie opłacona),
 • odpisy amortyzacyjne przekraczające wartość 150.000 zł w przypadku samochodów osobowych,
 • wydatki na ubezpieczenie AC pojazdu osobowego w wartości przekraczającej ich część ustaloną w takiej proporcji, w jakiej pozostaje równowartość 150.000 zł.

Powinieneś jednak pamiętać, abyś skrupulatnie dokumentował wszystkie swoje koszty firmowe i dokładnie je opisywał. Będą one potrzebne w razie kontroli skarbowej. Dokumenty potwierdzające dany wydatek to przede wszystkim – rachunki, faktury, umowy i rachunki do umów.

Koszty firmowe
Koszty – firmowe czyli jakie?

Koszty firmowe – podsumowanie

Podsumowując, abyś mógł ,,wrzucić’’ dany wydatek w koszty uzyskania przychodów, musi spełniać on łącznie poniższe przesłanki:

 • został poniesiony przez podatnika,
 • jest definitywny, a więc bezzwrotny,
 • pozostaje w związku z prowadzoną przez podatnika działalnością gospodarczą,
 • poniesiony został w celu uzyskania przychodów lub zachowania albo zabezpieczenia źródła przychodów,
 • nie jest kosztem wymienionym w art. 23 ust. 1 ustawy,
 • został właściwie udokumentowany.

Warte uwagi: Składki ZUS na ubezpieczenie przedsiębiorcy

Jeśli chcesz założyć firmę lub przenieść jej siedzibę możesz to teraz zrobić przez Coworking Rynek 28,  Wirtualne biuro KrakówWirtualne biuro Poznań.

Sprawdź ofertę! Oferta.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *