Podatek CIT

Po dokonaniu wyboru formy prawnej działalności gospodarczej przyszedł czas na podjęcie kolejnej, nie mniej ważnej decyzji. Forma opodatkowania! Jeśli prowadzisz swoją własną firmę, możesz skorzystać z różnych form opodatkowania podatkiem dochodowym PIT. Właściwie, powinieneś podjąć decyzję już w momencie rejestracji własnej działalności gospodarczej na druku CEIDG-1. Jakie formy opodatkowania są dopuszczalne przez polskie przepisy? Czym się one od siebie różnią? Kwestie te poruszymy w niniejszym artykule.

Przeczytaj również: Kapitałowe spółki handlowe

Dostępne formy opodatkowania

Polskie regulacje prawne wyróżniają cztery podstawowe formy opodatkowania działalności: skalę podatkową, podatek liniowy, kartę podatkową i ryczałt. Największą popularnością cieszy się skala podatkowa. Pokrótce, jest to opodatkowanie na zasadach ogólnych. Obejmuje ono przychody z działalności, ale również przychody z umów cywilnoprawnych. Ponadto mowa również o świadczeniach uzyskiwanych z ZUSu (emerytury, renty, zasiłki). Alternatywą do tej formy opodatkowania jest podatek liniowy. Charakteryzuje się on stałą stawką podatku dochodowego. Ponadto możesz skorzystać również ze zryczałtowanych form opodatkowania. Mam na myśli ryczałt od przychodów ewidencyjnych oraz kartę podatkową.

Niestety z początkiem 2022 roku, karta podarunkowa została wycofana z dostępnych form opodatkowania. W związku z tym mogą z niej korzystać jedynie przedsiębiorcy, którzy dokonali takiego wyboru już wcześniej. Podsumowując, na dzień dzisiejszy możesz opodatkować swoją działalność gospodarczą na trzy sposoby: skalą podatkową, podatkiem liniowym oraz ryczałtem od przychodów ewidencyjnych. Poniżej przyjrzymy się dokładniej tym możliwościom.

Jeśli chcesz zarejestrować działalność gospodarczą lub przenieść jej siedzibę możesz to teraz zrobić przez Wirtualne biuro KrakówWirtualne biuro Poznań.

Sprawdź ofertę! Oferta.

Forma opodatkowania – podatek liniowy

W przypadku podatku liniowego jako przedsiębiorca opodatkowujesz dochód (tzn. przychody pomniejszone o koszty) jedną stawką podatku – 19%. W żaden sposób nie wpływa na nią wysokość dochodu jaki osiągasz w swojej działalności gospodarcze. Według nas to jego największa zaleta tej formy opodatkowania. Metoda liniowa rozliczania podatku dotyczy wyłącznie dochodów pochodzących z prowadzonej działalności. W związku z tym dochody podatnika, które pochodzą z innych źródeł nie mogą być opodatkowane w ten sposób. Ponadto, jeśli wybierzesz tę formę będziesz musiał prowadzić księgę przychodów i rozchodów. Podatek liniowy jest wyborem dla przedsiębiorców, którzy osiągają rocznie wysokie dochody, wyższe niż 100 tys. zł. Im wyższe dochody osiąga przedsiębiorca, tym bardziej opłacalny wydaje się podatek liniowy. 

Do wad tej formy opodatkowania zaliczyć należy fakt, że nie pozwala ona na skorzystanie z większości ulg podatkowych. Dodatkowo nie będzie obowiązywała Cię kwota wolna od podatku.

Formy opodatkowania
Forma opodatkowania – wybór

Forma opodatkowania – skala podatkowa

Podstawowa i w naszej opinii najważniejsza zaleta opodatkowania na zasadach ogólnych dotyczy tego, że masz możliwość opodatkowania dochodów z różnych źródeł. Możesz zrobić to na jednym zeznaniu podatkowym. Ponadto skala podatkowa pozwoli Ci na skorzystanie z wielu ulg:

  • od strat poniesionych w ubiegłych latach,
  • rehabilitacyjnej,
  • od wydatków na Internet,
  • od darowizny,
  • termomodernizacyjnej.

Jednakże opodatkowanie na zasadach ogólnych ma również wady. Najważniejszą jest niski próg dochodu, powyżej którego obowiązuje wyższa stawka. Decydując się na tę opcję opodatkowania działalności, będziesz płacił podatek dochodowy według stawki 17% oraz 32% od nadwyżki dochodu ponad kwotę 120 000 zł.

Forma opodatkowania – ryczałt od przychodów ewidencyjnych

Ryczałt jest przeznaczony dla przedsiębiorców, którzy uzyskują przychód z pozarolniczej działalności gospodarczej (w tym spółki cywilne osób fizycznych oraz spółki jawne osób fizycznych). Jednak istnieje pewien wymóg. Tę formę opodatkowania mogą wybrać osoby, które w roku poprzedzającym rok podatkowy uzyskały przychody z działalności, w wysokości nieprzekraczającej 9 188 200 zł. Ponadto stawka podatkowa zależy od wykonywanej działalności i waha się od 2% do 17%.

Warte uwagi: Formy prawne – osobowe spółki handlowe

Jeśli chcesz zarejestrować działalność gospodarczą lub przenieść jej siedzibę możesz to teraz zrobić przez Wirtualne biuro KrakówWirtualne biuro Poznań.

Sprawdź ofertę! Oferta.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *