Ubezpieczenie przedsiębiorcy

Każdy przedsiębiorca, który rozpoczyna prowadzenie własnej pozarolniczej działalności gospodarczej, musi opłacać składki ZUS na ubezpieczenie. Terminowe opłacanie składek do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych to jeden z obowiązków przedsiębiorców. Od 2018 roku, składki ZUS należ wpłacać na jeden indywidualny numer rachunku bankowego (NRS – Numer Rachunku Składkowego).

W momencie rozpoczęcia wykonywania działalności gospodarczej, jako początkujący przedsiębiorca podlegasz obowiązkowemu ubezpieczeniu: emerytalnemu, rentowemu, zdrowotnemu i wypadkowemu. Dodatkowo, możesz dobrowolnie opłacać również ubezpieczenie chorobowe. Przeczytaj niniejszy artykuł, aby dowiedzieć się jakie składki musisz opłacać jako przedsiębiorca.

Przeczytaj również: Forma opodatkowania – wybór

Ubezpieczenie społeczne

Ubezpieczenia społeczne są zaliczane do jednej z metod zabezpieczenia społecznego. To system świadczeń pieniężnych i rzeczowych przysługujących pracownikom i ich rodzinom w razie choroby, niezdolności do pracy, starości, śmierci, macierzyństwa. Wypłaty świadczeń z tych ubezpieczeń mogą mieć charakter krótkoterminowy, długoterminowy lub dożywotni. Obok pomocy społecznej i zaopatrzenia społecznego stanowią podstawowy instrument polityki socjalnej państwa.

W 2022 r. minimalna podstawa wymiaru składek na ubezpieczenie społeczne dla osób rozpoczynających działalność gospodarczą wynosi 903 zł, czyli 30% kwoty minimalnego wynagrodzenia (30% x 3010 zł = 903 zł).

Składki ZUS na ubezpieczenie przedsiębiorcy
Składki ZUS na ubezpieczenie przedsiębiorcy

Ubezpieczenie emerytalne

To ubezpieczenie, z tytułu którego będzie wypłacana Ci emerytura, gdy osiągniesz wiek emerytalny (60 lat dla kobiet i 65 lat dla mężczyzn), a w niektórych przypadkach przed osiągnięciem tego wieku. Twoje składki emerytalne Zakład Ubezpieczeń społecznych zapisuje na koncie emerytalnym i subkoncie. Jeśli jesteś lub będziesz członkiem otwartego funduszu emerytalnego (OFE), to część składki emerytalnej przekazywana jest właśnie do tego funduszu.

Podstawowe ubezpieczenie emerytalne wynosi 176,27 zł (19,52%)

Jeśli chcesz założyć firmę lub przenieść jej siedzibę możesz to teraz zrobić przez Wirtualne biuro KrakówWirtualne biuro Poznań.

Sprawdź ofertę! Oferta.

Ubezpieczenie rentowe

Jest Twoim zabezpieczeniem na wypadek długotrwałej utraty zdolności do pracy. Możesz otrzymać rentę z tytułu niezdolności do pracy, ale musisz spełnić dodatkowe warunki, m.in. otrzymać orzeczenie o niezdolności do pracy (wystawia je lekarz orzecznik w ZUS) oraz mieć określony staż pracy (zależy od wieku, w którym powstała niezdolność do pracy).

Podstawowe ubezpieczenie rentowe wynosi 72,24 zł (8%)

Dobrowolne ubezpieczenie chorobowe 

Jest ono na wypadek choroby lub macierzyństwa. Ze świadczeń wypłacanych z tego ubezpieczenia zarówno przedsiębiorcy, jak i pracownicy korzystają najczęściej. Możesz otrzymać m.in. zasiłek chorobowy (za czas choroby potwierdzonej zwolnieniem lekarskim), opiekuńczy (za czas opieki nad dzieckiem lub chorym dorosłym członkiem rodziny) i macierzyński (po urodzeniu dziecka).

Podstawowe ubezpieczenie chorobowe wynosi 22,12 zł (2,45%)

Ubezpieczenie wypadkowe

Dotyczy ryzyka wypadku przy pracy lub choroby zawodowej. Jeśli Twoja ewentualna niezdolność do pracy ma związek z takim wypadkiem lub chorobą zawodową, to przysługują Ci świadczenia z tego właśnie ubezpieczenia, m.in. zasiłek chorobowy, jednorazowe odszkodowanie, renta.

Przyjmuje ono różne wartości. Z zasady stopa procentowa składki na ubezpieczenie wypadkowe jest indywidualnie ustalana dla każdego płatnika (od 0,67% do 3,33 %),

Łączna miesięczna suma składek (wraz z dobrowolnym ubezpieczeniem chorobowym) w 2022 roku wynosi 285,71 zł.

Warte uwagi: Na co zwrócić uwagę przy wyborze formy opodatkowania?

Jeśli chcesz założyć firmę lub przenieść jej siedzibę możesz to teraz zrobić przez Wirtualne biuro KrakówWirtualne biuro Poznań.

Sprawdź ofertę! Oferta.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *