PIT-39

Podatek dochodowy od osób fizycznych obowiązuje również w przypadku uzyskania przychodu z odpłatnego zbycia nieruchomości. W takim przypadku osiągnięty dochód należy rozliczyć na formularzu PIT-39. Podatku jednak można uniknąć, jeśli spełni się określone w ustawie podatkowej warunki. Przeczytaj niniejszy artykuł, aby dowiedzieć się więcej.

Przeczytaj również: Deklaracja podatkowa PIT-38

Obserwuj nas na Instagramie!

PIT-39 – dla kogo?

Podatek od sprzedaży nieruchomości opłacają osoby, które dokonały odpłatnego zbycia nieruchomości. Zgodnie z obowiązującymi przepisami zobowiązane do zapłaty daniny są osoby fizyczne, które osiągnęły przychód z tytułu odpłatnego zbycia:

  • budynku mieszkalnego, jego części lub udziału w takim budynku,
  • lokalu mieszkalnego stanowiącego odrębną nieruchomość lub udziału w takim lokalu,
  • gruntu lub udziału w gruncie albo prawa użytkowania wieczystego gruntu lub udziału w takim prawie, związanych z tym budynkiem lub lokalem,
  • spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego lub udziału w takim prawie,
  • prawa do domu jednorodzinnego w spółdzielni mieszkaniowej lub udziału w takim prawie.

Ile wynosi podatek?

Stawka podatku dochodowego od sprzedaży nieruchomości wynosi 19 proc. od uzyskanego dochodu. Obowiązuje ona w sytuacji, gdy podatnik dokonał transakcji przed upływem 5 lat od daty jej nabycie. W tym miejscu warto zaznaczyć, że mówiąc o 5 latach, mamy na myśli lata podatkowe, a nie kalendarzowe. Co to oznacza w praktyce? Od momentu zakupu nieruchomości liczy się okres 5 lat od końca roku kalendarzowego do odpłatnego zbycia nieruchomości. Jeżeli minęło 5 lat, to można skorzystać ze zwolnienia z podatku od sprzedaży nieruchomości.

Jeśli chcesz założyć firmę lub przenieść jej siedzibę możesz to teraz zrobić przez Coworking Rynek 28,  Wirtualne biuro KrakówWirtualne biuro Poznań.

Sprawdź ofertę! Oferta.

PIT-39 a ulga mieszkaniowa

Zgodnie z art. 21 ust. 1 pkt 131 ustawy o PIT zwolniony z opodatkowania jest przychód z tytułu sprzedaż nieruchomosci lub praw majątkowych, który został przeznaczony na własne cele mieszkaniowe w ciągu trzech lat, licząc od końca roku, w którym nastąpiła sprzedaż. Jest to tak zwana ulga mieszkaniowa. Do najbardziej popularnych wydatków na cele mieszkaniowe należą:

  1. zakup domu lub mieszkania,
  2. zakup działki budowlanej,
  3. budowa, przebudowa, adaptacja budynku mieszkalnego,
  4. spłata kredytów mieszkaniowych.

Nie każdą kwotę wydaną na zaspokojenie własnych potrzeb mieszkaniowych będziemy mogli uwzględnić korzystając z ulgi. Kwota zwolnienia jest limitowana.  Wartość ulgi mieszkaniowej, czyli to, ile przychodu podatnik będzie mógł przeznaczyć ze sprzedaży nieruchomości na własne cele mieszkaniowe, należy wyliczyć zgodnie z ustalonym w ustawie wzorem:

planowana wartość wydatków poniesiona na własne cele mieszkaniowe × dochód ze sprzedaży nieruchomości lub praw majątkowych / przychód ze sprzedaży nieruchomości lub praw majątkowych.

Przeczytaj również, jak uniknąć kary, jeśli spóźnisz się ze złożeniem deklaracji podatkowej! – PIT po terminie – jak uniknąć kary?

Warte uwagi: Deklaracja podatkowa PIT-37

Jeśli chcesz założyć firmę lub przenieść jej siedzibę możesz to teraz zrobić przez Coworking Rynek 28,  Wirtualne biuro KrakówWirtualne biuro Poznań.

Sprawdź ofertę! Oferta.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *