Deklaracja podatkowa PIT-36

Podatek dochodowy jest obowiązkowym świadczeniem pieniężnym osób prawnych lub osób fizycznych na rzecz skarbu państwa. Jego wysokość zależna jest od osiągniętych przychodów oraz poniesionych kosztów, jak i innych możliwych odliczeń. W…

Read More

Deklaracja podatkowa PIT-28

Deklarację PIT-28 muszą wypełnić osoby i spółki (cywilne lub jawne), uzyskujące przychody ewidencjonowane opodatkowane w formie ryczałtu, np. z tytułu umowy najmu. Przeczytaj niniejszy artykuł, aby dowiedzieć się więcej. Przeczytaj również:…

Read More

Deklaracja podatkowa PIT-6

Podatnicy, którzy rozliczają się z Urzędem Skarbowym z tytułu dochodów pochodzących z działów specjalnych produkcji rolnej są zobowiązani do złożenia szczególnej deklaracji podatkowej do Urzędu Skarbowego. Jest to deklaracja PIT-6…

Read More

Zerowy PIT, co oznacza?

Wszystkie osoby pracujące legalnie na terenie Polski muszą liczyć się z koniecznością ponoszenia kosztów licznych danin publicznych. W tym podatku dochodowego od osób fizycznych. Składanie deklaracji podatkowych nie jest najłatwiejszym…

Read More

Formularz PIT – rodzaje

W poprzednim artykule wyjaśniliśmy czym jest podatek PIT. Ponadto ile wynosi w zależności od źródeł dochodów oraz w jaki sposób go rozliczyć. Chcąc wypełnić obowiązek rozliczenia podatku dochodowego za 2022 rok, w…

Read More

Podatek PIT – podstawowe informacje

Opłacanie podatków to jeden z najważniejszych obowiązków zarówno osób pracujących etatowo, jak i prowadzących działalność gospodarczą. Wysokość podatków wykazywania jest na określonych deklaracjach, które następnie składa się do właściwego urzędu…

Read More

Deklaracje podatkowe – czyli co?

Opłacanie podatków to jeden z najważniejszych obowiązków zarówno osób prowadzących działalność gospodarczą, jak i pracowników etatowych. Wysokość podatków wykazywania jest na określonych deklaracjach, które następnie składa się do właściwego urzędu…

Read More

Ulga podatkowa dla krwiodawców

Oddajesz krew lub zamierzasz to wykonać? Jeśli tak, to zapewne słyszałeś, że możliwe jest odliczanie krwi od podatku. Ulga podatkowa - jak to zrobić oraz jaka jest wysokość ulgi z…

Read More

Ulga abolicyjna – ograniczenie

Polski Ład 2.0. wszedł w życie od 1 lipca 2022 r.. Natomiast jego poszczególne regulacje ustawy będą również obowiązywały od 1 stycznia 2023 r. Szereg zmian w podatkach jest już…

Read More

Ulga na złe długi

Ulga na złe długi. Podatnik VAT ma obowiązek rozliczania podatku VAT z tytułu dokonywanych czynności opodatkowanych tym podatkiem. Nie ma tutaj znaczenia to, czy kontrahent uiści za nie zapłatę czy nie.…

Read More