umowa b2b

W ofertach pracy coraz częściej można znaleźć informacje na temat proponowanej formy zatrudnienia. Jedną z nich jest umowa B2B. To rodzaj kontraktu zawartego pomiędzy firmami.

Zapewne niejednokrotnie spotkałeś się z opinią, że w ramach umowy B2B, jako ,,pracownik” możesz zarobić znacznie więcej. Pracodawca zaś może uniknąć w ten sposób wysokich kosztów zatrudniania pracownika. W tym przypadku, relacja pracownik-pracodawca, zastąpiona jest porozumieniem dwóch przedsiębiorców, a samo stosowanie umowy B2B jest dopuszczalne na podstawie przepisów Kodeksu Cywilnego – nie Kodeksu Pracy. Takie rozwiązanie oferuje wiele korzyści, jednak należy również pamiętać, że wiąże się z nim sporo obowiązków oraz pewne ograniczenia. Przeczytaj niniejszy artykuł, aby dowiedzieć się więcej.

Przeczytaj również: Umowa zlecenie – charakterystyka

Obserwuj nas na Instagramie!

Na czym polega umowa B2B?

Umowa B2B, jest umową zawartą między dwoma firmami. Najczęściej będzie to – z jednej strony – osoba samozatrudniona, prowadząca jednoosobową działalność gospodarczą. Natomiast z drugiej – firma zlecająca konieczność wykonywania pracy określonego rodzaju. W konsekwencji, osoba decydująca się na tę formę współpracy traci miano pracownika, a staje się przedsiębiorcą świadczącym usługi. Strony umowy i zazwyczaj przedmiot umowy będą więc inne, niż w przypadku, jeśli zostanie zawarta umowa o pracę.

Samozatrudnienie wiąże się z prowadzeniem firmy we własnym imieniu oraz braniem pełnej odpowiedzialności za realizowane projekty. Ważne jest zatem, aby w pełni uświadomić sobie, co różni samozatrudnienie od pracy na etacie.

Jak zapewne wiesz, istnieją różne rodzaje umów, które oferuje pracownikowi rynek pracy. Większość z nich musi być zgodna z kodeksem pracy. Czasem nazywa się umowę o pracę umową cywilnoprawną, choć jest ona regulowana przez prawy pracy – jest to zatem błędne. Do umów cywilnoprawnych zaliczają się umowa o dzieło, umowa zlecenie oraz właśnie między innymi omawiana przez nas umowa b2b. Co jednak ważne, przedmiot umowy b2b nie może doprowadzić do powstania jakiegokolwiek stosunku pracy.

B2B a umowa o pracę – podstawowe różnice

Umowa o współpracy B2B nie podlega pod przepisy kodeksu pracy, tylko jest regulowana przez kodeks cywilny. Wynika z tego wiele ważnych konsekwencji. Przede wszystkim osobie, która zawarła umowę B2B, nie przysługuje szereg uprawnień pracowniczych, w tym płatny urlop wypoczynkowy i naliczanie stażu pracy.

Co istotne, podpisanie umowy B2B zobowiązuje do samodzielnego załatwiania wszelkich formalności. Kwestie związane z księgowością, odprowadzaniem składek na ubezpieczenia społeczne i innymi rozliczeniami spadają na osobę prowadzącą jednoosobową działalność gospodarczą.  Warto przy tym pamiętać, że z opłacania należności nie można zrezygnować nawet wtedy, gdy aktualnie nie ma się żadnych dochodów.

Jeśli chcesz założyć firmę lub przenieść jej siedzibę możesz to teraz zrobić przez Coworking Rynek 28,  Wirtualne biuro KrakówWirtualne biuro Poznań.

Sprawdź ofertę! Oferta.

Wypowiedzenie umowy

Rozwiązanie umowy o charakterze B2B jest z reguły bardzo proste. Stronami w porozumieniu są dwa niezależne podmioty gospodarcze. Oznacza to, że ugoda nie jest chroniona żadnymi dodatkowymi kryteriami oraz terminami tak, jak w przypadku zatrudnienia na umowie o pracę. Wypowiedzenie umowy B2B następuje w drodze jednostronnego oświadczenia woli (co stanowi o przypadkach wskazanych w przepisach prawa lub bezpośrednio w porozumieniu) oraz w drodze oświadczeń obu stron równocześnie. Oczywiście nic nie stoi na przeszkodzie, aby sporządzając umowę zawrzeć w niej postanowienie o obowiązującym okresie wypowiedzenia. W ten sposób można zabezpieczyć się przed negatywnymi konsekwencjami, często nagłej, utraty kontrahenta.

Warte uwagi: Umowa o dzieło – charakterystyka

Jeśli chcesz założyć firmę lub przenieść jej siedzibę możesz to teraz zrobić przez Coworking Rynek 28,  Wirtualne biuro KrakówWirtualne biuro Poznań.

Sprawdź ofertę! Oferta.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *