Umowa o pracę

Poszukując nowej pracy przy kontakcie z potencjalnym pracodawcą zazwyczaj już na wstępnym etapie rekrutacji weryfikujesz, jakie warunki pracy i płacy zostaną Ci zaproponowane. Do warunków pracy zalicza się między innymi rodzaj umowy, na podstawie której będzie świadczona praca. Od rodzaju dokumentu, jaki podpiszesz z pracodawcą, będzie zależało wynagrodzenie, zakres odpowiedzialności czy chociażby zakres ubezpieczeniowy. Rodzaje umów o pracę, zasady ich zawierania i wypowiadania nierzadko są problemem i dla pracodawcy, i dla pracownika. Umowa o pracę, czyli stosunek pracy zawierany jest na podstawie przepisów Kodeksu Pracy. Każdą umowę o pracę zawiera się na piśmie.
Zgodnie z art. 25. § 1. Umowę o pracę zawiera się na okres próbny, na czas nieokreślony albo na czas określony. Wyróżnia się zatem trzy rodzaje umowy. Czym się różnią? Co powinna zawierać umowa o pracę oraz jak poprawnie ją sporządzić? Przeczytaj niniejszy artykuł, aby dowiedzieć się więcej.

Przeczytaj również: Osoba fizyczna a osoba prawna

Obserwuj nas na Instagramie!

Umowa o pracę – zalety

Umowa o pracę charakteryzuje się bardziej ścisłą relacją z pracodawcą niż w przypadku innego rodzaju umów. Pracownik zobowiązany jest do wykonywania pracy zgodnie z przepisami określonymi w Kodeksie pracy. W ramach umowy o pracę pracownik zyskuje:

 • stabilność zatrudnienia:
 • gwarantowane przepisami prawa okresy wypowiedzenia;
 • określone limity czasowe i ilościowe obowiązywania umów o pracę na czas określony (po przekroczeniu limitu pracownik automatycznie przechodzi na umowę na czas nieokreślony);
 • zagwarantowaną kwotę minimalnego wynagrodzenia za pracę;
 • regularność wypłat (co miesiąc);
 • świadczenia z tytułu ubezpieczeń ZUS społecznych oraz zdrowotnego;

Dodatkowe prawa i świadczenia gwarantowane przez Kodeks pracy, np.:

 • urlop wypoczynkowy, wychowawczy itd.;
 • określone normy czasu pracy;
 • ochronę zatrudnienia pracownika w trakcie usprawiedliwionej nieobecności;
 • zakaz dyskryminacji;
 • dodatkowe świadczenia finansowe, np. odprawy pieniężne czy ekwiwalent za urlop.

Jeśli chcesz założyć firmę lub przenieść jej siedzibę możesz to teraz zrobić przez Coworking Rynek 28,  Wirtualne biuro KrakówWirtualne biuro Poznań.

Sprawdź ofertę! Oferta.

Co zawiera umowa o pracę

Umowa o pracę wskazuje strony umowy, rodzaj umowy, datę jej zawarcia oraz warunki pracy i płacy, a w szczególności:

 • rodzaj pracy;
 • miejsce wykonywania pracy lub miejsca wykonywania pracy albo informację, że pracownik sam określa miejsce wykonywania pracy;
 • wynagrodzenie za pracę odpowiadające rodzajowi pracy, ze wskazaniem składników wynagrodzenia;
 • wymiar czasu pracy;
 • dzień rozpoczęcia pracy.

Umowa o pracę na okres próbny

Pierwszy wyróżnik tej umowy to czas jej trwania – umowa o pracę na okres próbny nie może przekraczać 3 miesięcy.
Co do zasady umowa na okres próbny powinna być zawarta jeden raz na to samo stanowisko z tym samym pracodawcą. Kodeks Pracy przewiduje jednak przypadki, w których można zawrzeć więcej niż jedną umowę na okres próbny. Jest to możliwe tylko wtedy, gdy kolejna umowa obejmuje inny zakres pracy.

Umowa o pracę na czas określony i nieokreślony

Kolejny stosunek pracy to umowa na czas określony, czyli z podanym dokładnym okresem końca zatrudnienia. Kodeks Pracy określa maksymalny czas trwania takiej umowy: może trwać u jednego pracodawcy maksymalnie 33 miesiące, czyli 2 lata i 9 miesięcy. Wg art. 25 par. 1. Kodeksu Pracy łączna liczba umów o pracę na czas określony, zawieranych między tymi samymi stronami, nie może przekraczać trzech. A zatem jeśli pracownik będzie zatrudniony na umowę na czas nieokreślony na 12 miesięcy, następnie otrzyma umowę na kolejnych 12 miesięcy, następna umowa na czas nieokreślony może obejmować 9 miesięcy. Jeśli przekroczy 9 miesięcy, będzie uznana za umowę na czas nieokreślony. 

Warte uwagi: Zamknięcie działalności gospodarczej

Jeśli chcesz założyć firmę lub przenieść jej siedzibę możesz to teraz zrobić przez Coworking Rynek 28,  Wirtualne biuro KrakówWirtualne biuro Poznań.

Sprawdź ofertę! Oferta.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *