urlop macierzyński

Każda kobieta objęta ubezpieczeniem społecznym może liczyć na przywileje związane z macierzyństwem. Przez okres nieprowadzenia działalności zawodowej w związku z urodzeniem dziecka matce należy się zasiłek wypłacany przez ZUS. Jeśli jest zatrudniona na umowę o pracę, pracodawca musi udzielić jej długotrwałego zwolnienia z gwarancją powrotu. Mowa tutaj o urlopie macierzyńskim. Dzięki takiemu udogodnieniu kobieta może w całości poświęcić się opiece nad dzieckiem. Ma też możliwość odpocząć i zregenerować się po ciąży i porodzie. Na jakich zasadach i jak złożyć wniosek o urlop macierzyński? Przeczytaj niniejszy artykuł, aby dowiedzieć się więcej.

Przeczytaj również: Kiedy można wykorzystać urlop na żądanie?

Obserwuj nas na Instagramie!

Urlop macierzyński – co to jest?

Urlop macierzyński to uprawnienie rodzicielskie, które Kodeks pracy przyznaje matce nowo narodzonego dziecka. Przysługuje pracownicy, przedsiębiorcy albo nawet zleceniobiorcy. Warunkiem jest opłacanie składek na ubezpieczenie chorobowe. Część urlopu macierzyńskiego może być wykorzystana przez ojca, opiekuna prawnego lub innego członka najbliższej rodziny. Za czas urlopu macierzyńskiego otrzymuje się zasiłek macierzyński. Co do zasady urlop macierzyński zaczyna się od dnia porodu.

Jeśli chcesz założyć firmę lub przenieść jej siedzibę możesz to teraz zrobić przez Coworking Rynek 28,  Wirtualne biuro KrakówWirtualne biuro Poznań.

Sprawdź ofertę! Oferta.

Jaki jest wymiar urlopu macierzyńskiego?

Wymiar urlopu macierzyńskiego uzależniony jest od liczby dzieci urodzonych przy jednym porodzie lub przyjętych na wychowanie. Pracownica ma prawo do urlopu macierzyńskiego w wymiarze:

 • 20 tygodni w przypadku urodzenia jednego dziecka przy jednym porodzie/ przyjęcia dziecka,
 • 31 tygodni w przypadku urodzenia dwojga dzieci przy jednym porodzie/ jednoczesnego przyjęcia,
 • 33 tygodni w przypadku urodzenia trojga dzieci przy jednym porodzie/ jednoczesnego przyjęcia,
 • 35 tygodni w przypadku urodzenia czworga dzieci przy jednym porodzie/ jednoczesnego przyjęcia,
 • 37 tygodni w przypadku urodzenia pięciorga i więcej dzieci przy jednym po-rodzie/ jednoczesnego przyjęcia.

Wniosek o urlop macierzyński

Urlopu macierzyńskiego udziela pracodawca. Nie ma prawa odmówić – jeśli to zrobi, pracownik będzie mógł rozwiązać umowę z winy swojego szefa i uzyskać odszkodowanie. Podanie do pracodawcy musi zawierać:

 • miejscowość i datę założenia wniosku,
 • imię i nazwisko pracownika,
 • dane pracodawcy,
 • prośbę o udzielenie urlopu,
 • imię i nazwisko dziecka,
 • datę porodu,
 • datę początkową i końcową urlopu,
 • podpis pracownika.

Jeśli kobieta zdecyduje się skorzystać z urlopu macierzyńskiego dopiero po urodzeniu dziecka, będzie musiała jedynie przedstawić pracodawcy zaświadczenie o porodzie i akt urodzenia.

Urlop macierzyński po ustaniu zatrudnienia

Kobiety w ciąży objęte są szczególną ochroną wynikającą z Kodeksu pracy. Ochrona pracownicy do dnia porodu dotyczy takiej sytuacji, gdy jest ona zatrudniona na czas określony lub próbny, a umowa trwa dłużej niż miesiąc. Jeśli koniec umowy miałby przypadać po trzecim miesiącu ciąży, wówczas ciężarna ma zagwarantowaną umowę do dnia porodu.

Dodatkowo z art. 30 pkt 3 ustawy zasiłkowej wynika, że ubezpieczonej będącej zatrudnioną na podstawie umowy o pracę na czas określony, z którą umowa na podstawie art. 177 § 3 Kodeksu pracy została przedłużona do dnia porodu – przysługuje prawo do zasiłku macierzyńskiego po ustaniu ubezpieczenia. 

Warte uwagi: Urlop wypoczynkowy – podstawowe informacje

Jeśli chcesz założyć firmę lub przenieść jej siedzibę możesz to teraz zrobić przez Coworking Rynek 28,  Wirtualne biuro KrakówWirtualne biuro Poznań.

Sprawdź ofertę! Oferta.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *