Zewnętrzne źródła finansowania firmy

Jeśli zdecydowałeś się już na prowadzenie własnej działalności gospodarczej, stajesz przed wyborem jej formy prawnej. Od tej decyzji zależą koszty prowadzenia firmy, wysokość opodatkowania, a nawet stopień odpowiedzialności za zobowiązania przedsiębiorstwa. W związku z tym od wyboru formy prawnej uzależnione są wszystkie czynniki związane z funkcjonowaniem Twojego biznesu. Dlatego też jako przyszły przedsiębiorca powinieneś przeanalizować, jaka forma prawna działalności gospodarczej będzie dla Ciebie najkorzystniejsza.

Przeczytaj niniejszy artykuł, w którym przedstawimy pokrótce dostępne formy prawne prowadzenia działalności gospodarczej.

Zachęcamy również do przeczytania poprzedniego artykułu: Jednoosobowa działalność gospodarcza

Dokonanie wyboru

Obecne prawo pozwala przedsiębiorcom na założenie firmy w ramach:

Niektóre rodzaje działalności wiążą się ze szczególnymi ograniczeniami, inne są przeznaczone wyłącznie dla określonej grupy osób. Dlatego przed dokonaniem wyboru zapoznaj się z podstawową charakterystykę poszczególnych spółek. 

Forma prawna – indywidualna działalność gospodarcza

Na temat tego wyboru pisaliśmy w poprzednim artykule, warto abyś go przeczytał. Jednakże, po krótce –  jest to działalność jednoosobowa, którą prowadzić może osoba fizyczna.  Możesz mieć tylko jedną działalność jednoosobową założoną na swoje imię i nazwisko, a do jej założenia nie jest wymagany nawet najmniejszy kapitał. Prowadząc jednoosobową działalność gospodarczą dysponujesz odpowiedzialnością prawną. Największą zaletą tego wyboru jest fakt, że do założenia jednoosobowej działalności gospodarczej nie potrzebujesz dużych nakładów finansowych. Ponadto możesz samodzielnie podejmować decyzje, ponieważ jesteś jednocześnie szefem, jak i pracownikiem. Jednakże za zobowiązania finansowe firmy odpowiadasz majątkiem prywatnym.

Forma prawna – spółka cywilna

Do założenia spółki cywilnej konieczne jest zawarcie umowy spółki. Zawierana jest ona pomiędzy przedsiębiorcami, którzy zazwyczaj prowadzą swoje firmy. Spółka cywilna nie ma osobowości prawnej, natomiast wspólnicy muszą posiadać wpis do CEIDG. Ponadto spółka cywilna nie płaci podatku dochodowego, każdy bowiem ze wspólników rozlicza się z tego podatku samodzielnie. Ponadto przy jej zakładaniu nie jest wymagany kapitał początkowy.  

Natomiast za wadę spółek cywilnych uważa się duże ryzyko związane z solidarną odpowiedzialnością wspólników. Nawet bowiem jeśli tylko jeden ze wspólników podejmie zobowiązanie, to wszyscy stają się odpowiedzialni za jego uregulowanie. Ponadto wspólnicy spółki cywilnej za zobowiązania odpowiadają całym swoim majątkiem.

Formy prawne – osobowe spółki handlowe

Podstawę istnienia i działalności spółek osobowych stanowią wspólnicy. Dodatkowo ogół praw i obowiązków wspólnika spółki osobowej może być przeniesiony na inną osobę tylko za zgodą pozostałych wspólników. Sprawy spółki osobowej prowadzą bezpośrednio jej wspólnicy, którzy ponoszą obok spółki subsydiarną odpowiedzialność całym swoim majątkiem za jej zobowiązania – odpowiedzialność ta powstaje z chwilą, gdy spółka stała się niewypłacalna.

W spółkach osobowych podatnikami podatku dochodowego są wspólnicy a nie sama spółka. Przedmiotem opodatkowania podatkiem dochodowym jest udział w zysku wspólnika spółki osobowej.

Formy prawne – kapitałowe spółki handlowe

W odróżnieniu od spółek osobowych spółki kapitałowe, mają osobowość prawną i opierają swoją działalność nie na wspólnikach, a na kapitale. Wspólnicy prowadzą sprawy spółki pośrednio, poprzez wybrane organy i ponoszą odpowiedzialność majątkową tylko do wysokości objętych udziałów lub akcji.

W spółkach kapitałowych zarówno spółka jak i wspólnicy są podatnikami podatku dochodowego. Przedmiotem opodatkowania jest zysk spółki kapitałowej oraz dywidenda wypłacona jej wspólnikom lub akcjonariuszom. 

Jeśli chcesz założyć firmę lub przenieść jej siedzibę możesz to teraz zrobić przez Wirtualne biuro Kraków, Wirtualne biuro Poznań.

Sprawdź ofertę! Oferta.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *