Formularz PIT

Jeśli planujesz otworzyć własną działalność gospodarczą, koniecznie zainteresuj się dotacją na założenie firmy z PUP. Pierwszy (i niekiedy jedyny) nabór wniosków w danym roku rusza zwykle w drugiej połowie stycznia lub w lutym. Ogromnym plusem takiej dotacji jest fakt, iż jest ona bezzwrotna. Ponadto przyszły przedsiębiorca już po pozytywnej decyzji otrzymuje dotacje raczej szybko. Ponadto jest ona wypłacana z góry – bez konieczności ponoszenia uprzednich wydatków z własnej kieszeni.

Jednak przed zgłoszeniem się po dofinansowanie do urzędu pracy należy spełnić kilka warunków. To właśnie o nich piszemy w dalszej części artykułu. Przeczytaj niniejszy artykuł, aby dowiedzieć się więcej.

Przeczytaj również: Zewnętrzne źródła finansowania firmy

Warunki otrzymania dotacji z PUP

  1. Posiadanie statusu osoby bezrobotnej. To uzyskuje się po zarejestrowaniu w PUP jako osoba o takim statusie lub statusu Absolwenta Centrum Integracji Społecznej lub Absolwenta Klubu Integracji Społecznej, o których jest mowa w przepisach o zatrudnieniu socjalnym.
  2. Bezrobotny starający się o dotacje z PUP nie może być studentem studiów dziennych. Może natomiast studiować zaocznie.
  3. Osoba, która stara się o dofinansowanie, nie może posiadać na swoim koncie innej działalności gospodarczej w okresie 12 miesięcy przed złożeniem wniosku. Jednakże niektóre urzędy wyznaczają dłuższy okres).
  4. Dotacje z urzędu pracy nie są przyznawane także osobom, które w okresie 12 miesięcy przed złożeniem wniosku bez uzasadnienia odmówiły przyjęcia propozycji zatrudnienia, przygotowania zawodowego lub stażu.
  5. Osoba starająca się o dofinansowanie z urzędu pracy, w okresie 2 lat liczonych od dnia złożenia wniosku, nie może mieć na swoim koncie przestępstwa przeciwko obrotowi gospodarczemu.
  6. Bezrobotny składający wniosek o dotacje z PUP nie otrzymał już wcześniej bezzwrotnych środków publicznych na podjęcie działalności. Ponadto nie złożył w tym samym czasie wniosku o dotacje w innym urzędzie.
  7. Czas od rejestracji jako osoby bezrobotnej, po którym można złożyć wniosek o dotacje z urzędu pracy, jest zależny od regulacji poszczególnych urzędów. Może to być np. podczas pierwszej wizyty po rejestracji, miesiąc po niej, 3 miesiące itp. Czas ten zależy od konkretnego urzędu.

Jeśli chcesz założyć firmę lub przenieść jej siedzibę możesz to teraz zrobić przez Coworking Rynek 28,  Wirtualne biuro KrakówWirtualne biuro Poznań.

Sprawdź ofertę! Oferta.

Kwota dotacji z Urzędu Pracy

Maksymalna kwota dotacji na podjęcie działalności gospodarczej odpowiada 6-krotności średniego wynagrodzenia. Dzięki temu w 2022 roku wynosi aż ok. 36 tys. złotych. Pamiętaj, że aby wydatek został przyjęty do sfinansowania środkami z dotacji, musisz go odpowiednio uargumentować we wskazanym miejscu wniosku. Pokrótce, chodzi o wyjaśnienie, dlaczego dana rzecz lub usługa jest ważna dla prowadzonej działalności. Dofinansowanie należy wykorzystać zgodnie ze złożonym wnioskiem i w terminie wskazanym w umowie. Jednakże co w sytuacji jeśli otrzymujący dotacje złamie warunki umowy lub będzie prowadzić działalność przez okres krótszy niż 12 miesięcy? Wtedy będzie musiał zwrócić środki wraz z odsetkami w ciągu 30 dni od dnia doręczenia wezwania do zwrotu środków.

Co po otrzymaniu dotacji?

Dotacja na założenie firmy zostanie Ci wypłacona kilka, kilkanaście dni po zawarciu umowy i dopełnieniu wspomnianych formalności. Na wydanie wszystkich środków i rozliczenie się z dofinansowania będziesz miał około 2 miesiące, licząc od momentu założenia firmy. Po upływie kolejnych około 10 miesięcy będziesz mógł zrobić z zakupionym sprzętem, co zechcesz. Po tym czasie nie masz już obowiązku dalej prowadzić działalności. Potrzebne będą wszystkie rachunki i faktury, potwierdzenia dokonanych płatności i wypełnienie wniosku rozliczeniowego

Miej na uwadze, że urząd dokładnie przeanalizuje Twoje wydatki opłacone środkami z dotacji. Ponadto w razie jakichkolwiek nieprawidłowości wezwie Cię do złożenia pisemnych wyjaśnień. W skrajnym przypadku, czyli gdy np. wykorzystasz dofinansowanie niezgodnie z przeznaczeniem albo sprzedasz sprzęt przed upływem ważności umowy, może zerwać z Tobą współpracę i zażądać zwrotu dotacji. Dzięki wniesionemu przez Ciebie zabezpieczeniu (np. poręczeniu, wekslowi czy aktowi notarialnemu o poddaniu się egzekucji), będzie mógł to łatwo wyegzekwować.

Warte uwagi: Struktura biznesplanu

Jeśli chcesz założyć firmę lub przenieść jej siedzibę możesz to teraz zrobić przez Coworking Rynek 28,  Wirtualne biuro KrakówWirtualne biuro Poznań.

Sprawdź ofertę! Oferta.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *