Formy prawne – osobowe spółki handlowe

Jak wyodrębnić spółki osobowe spośród wszystkich spółek handlowych? Podstawowym kryterium jest współdziałanie osób, które są wspólnikami. W odróżnieniu od spółek kapitałowych nie jest możliwe założenie jednoosobowej spółki osobowej. Natomiast podstawową cechą wszystkich…

Read More