Osoba fizyczna a osoba prawna

Mimo że określenia „osoba fizyczna” i „osoba prawna” stosowane są bardzo często, to nie każdy wie, co one właściwie oznaczają. Zarówno osoba fizyczna, jak i osoba prawna są podmiotami prawa cywilnego.…

Read More