Urlop na żądanie

Urlop na żądanie to uprawnienie pracownicze uregulowane w Kodeksie pracy (art. 167). Komu przysługuje? Czy to urlop wypoczynkowy? Tak, urlop na żądanie to część urlopu wypoczynkowego. Przysługuje więc osobom, które zgodnie z Kodeksem pracy uprawnione są do urlopu wypoczynkowego. 

Czym więc różni się od zwykłego urlopu wypoczynkowego? Kodeks pracy stanowi, że urlop wypoczynkowy udzielany jest na podstawie planu urlopów, który ustala się na początku roku na cały rok kalendarzowy lub dla krótszych okresów czasu, np. na kwartał. Natomiast urlop na żądanie to konstrukcja pozwalająca pracownikowi na skorzystanie z wolnego w nagłym wypadku. Jeśli nagle okazuje się, że pracownik nie może iść do pracy, wnioskuje o urlop na żądanie. Oczywistością jest, że takiego urlopu nie planuje się wcześniej w planie urlopów. Przeczytaj niniejszy artykuł, aby dowiedzieć się więcej.

Przeczytaj również: Umowa B2B – charakterystyka

Obserwuj nas na Instagramie!

Urlop na żądanie – ile dni Ci przysługuje?

Jak już wiesz, urlop na żądanie jest inną formą urlopu wypoczynkowego. Z tego powodu wchodzi w pulę Twoich dni urlopowych. Zgodnie z Kodeksem pracy Twój pracodawca musi dać możliwość skorzystania z 4 dni urlopu na żądanie. Jeśli więc posiadasz 20 dni urlopowych na dany rok, 4 z nich możesz wykorzystać właśnie w nagłych wypadkach.

Jeśli chcesz założyć firmę lub przenieść jej siedzibę możesz to teraz zrobić przez Coworking Rynek 28,  Wirtualne biuro KrakówWirtualne biuro Poznań.

Sprawdź ofertę! Oferta.

Odmowa udzielenia urlopu na żądanie a Kodeks Pracy

Teoretycznie pracodawca zawsze powinien udzielić pracownikowi tego urlopu, jednak w sytuacjach wyjątkowych i uzasadnionych może odmówić. Wynika to z przepisów ogólnych artykułu 8 Kodeksu pracy: Nie można czynić ze swego prawa użytku, który byłby sprzeczny ze społeczno-gospodarczym przeznaczeniem tego prawa lub zasadami współżycia społecznego. Takie działanie lub zaniechanie uprawnionego nie jest uważane za wykonywanie prawa i nie korzysta z ochrony. Takim powodem może być przerwanie toku pracy zakładu (w przypadku braku możliwości zastępstwa danego pracownika).

Podsumowanie zasad

  • Każdemu pracownikowi zatrudnionemu na umowie o pracę przysługują 4 dni urlopu na żądanie.
  • Wymiar urlopu na żądanie jest niezależny od trybu zatrudnienia (pełen etat, pół etatu, okres próbny).
  • Jest częścią urlopu wypoczynkowego.
  • Urlop na żądanie jest płatny w 100%.
  • O urlopie na żądanie musisz poinformować pracodawcę, najpóźniej rano, w dniu w którym zaplanowałeś wolne.
  • Pracodawca może odmówić jego udzielenia tylko w wyjątkowych sytuacjach.

Warte uwagi: Umowa zlecenie – charakterystyka

Jeśli chcesz założyć firmę lub przenieść jej siedzibę możesz to teraz zrobić przez Coworking Rynek 28,  Wirtualne biuro KrakówWirtualne biuro Poznań.

Sprawdź ofertę! Oferta.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *