Deklaracja podatkowa PIT-6

Podatnicy, którzy rozliczają się z Urzędem Skarbowym z tytułu dochodów pochodzących z działów specjalnych produkcji rolnej są zobowiązani do złożenia szczególnej deklaracji podatkowej do Urzędu Skarbowego. Jest to deklaracja PIT-6…

Read More