Deklaracja podatkowa PIT-36

Podatek dochodowy jest obowiązkowym świadczeniem pieniężnym osób prawnych lub osób fizycznych na rzecz skarbu państwa. Jego wysokość zależna jest od osiągniętych przychodów oraz poniesionych kosztów, jak i innych możliwych odliczeń. W…

Read More