Wewnętrzne źródło finansowania – odpisy amortyzacyjne

Każdy kto prowadzi działalność gospodarczą wie, że żeby firma dobrze prosperowała, niezbędne są nakłady inwestycyjne na jej rozwój. Chodzi tu w szczególności o zakup nowego sprzętu, nowych maszyn i pojazdów.…

Read More