Obligacje jako źródło finansowania firmy

Przedsiębiorstwa spośród dostępnych form finansowania działalności gospodarczej najczęściej wybierają kredyty lub pożyczki bankowe. Jednakże warunki kredytodawców często są trudne do spełnienia. Ponadto sztywna spłata rat kredytowych może zagrozić firmie w okresie…

Read More