Książka kontroli przedsiębiorcy 

W większości polskich zakładów pracy istnieje tzw. książka kontroli. Ma ona szczególne znaczenie w przypadku postępowania sprawdzającego przedsiębiorcę przez organy podatkowe. Podatnicy muszą prowadzić tzw. książki kontroli oraz upoważnień i…

Read More